Schengen Vize Kuralları

Değerli Ziyaretçilerimiz merhaba, bu çalışmamızda vatandaşlarımızın en çok vize talep ettiği serbest seyahat bölgesi olan Schengen bölgesinin vize kuralları konusuna değineceğiz. Sayfamızın devamında Schengen vize kuralları ile alakalı olarak:

 • Üye ülkeler arasında yapılan Schengen anlaşmalarının detayları,
 • Schengen sınırlarına yapılacak giriş-çıkışları,
 • Schengen vize redleri,
 • Schengen vize başvurularında parmak izi veya diğer bir deyişe VİS uygulaması,
 • Schengen dışında kalan üye ülkelere bağlı denizaşırı ülkelere yapılacak seyahatleri,
 • Bulgaristan, Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesindeki konumu,
 • Çocukların ve Evcil hayvanların Schengen alanına girişleri hakkında bilgilendirmeleri bulabileceksiniz.
İÇİNDEKİLER

Schengen Vize Kuralları:
Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Yönetmeliği (AB) 2016/399

9 Mart 2016

Sınırları aşan kişilerin hareketini düzenleyen AB kurallarına ilişkin kural (Schengen Sınırlar Kanunu)

Avrupa Parlamentosu Ve Avrupa Birliği Konseyi,

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı ve özellikle Maddeyi dikkate alarak 77 bölüm 2 lit.b) ve e),

Avrupa Komisyonu’nun teklifini göz önünde bulundurarak,
Yasa tasarısının ulusal parlamentolara iletilmesinden sonra,

Olağan yasama usulü uyarınca hareket etmek (1),

Ve oysa, aşağıdaki gibi:

(1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (2) 562/2006 sayılı Tüzüğü (2) birkaç kez önemli ölçüde değiştirilmiştir (3). Şeffaflık ve anlaşılabilirlik uğruna uyumlaştırılmalıdır.

(2) Sanat uyarınca evlat edinme. 77 bölüm 2 lit. (e) Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma (TFEU), iç sınırları geçen kişiler üzerinde herhangi bir kontrolün bulunmamasını sağlayacak tedbirler, Birliğin, iç sınırsız, kişilerin serbest dolaşımının Madde uyarınca hareket ettirildiği bir alan yaratma amacının bir parçasını oluşturur. 26 bölüm 2 TFEU.

(3) Sanat uyarınca. 67 bölüm 2 İnsanların özgürce hareket edebileceği bir alan yaratan TFEU’ya başka önlemler eşlik etmelidir. Maddede öngörülen dış sınırları aşmak için ortak politika 77 bölüm 1 litre. b) TFEU böyle bir önlemdir.

(4) İç sınırların kişi ve dış sınırlardaki kontroller tarafından geçilmesine ilişkin ortak önlemler, Birlik çerçevesine dahil edilen Schengen müktesebatını, özellikle Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Benelüks Ekonomik Birliği ülkelerinin hükümetleri arasında 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşmasını uygulayan Sözleşmenin ilgili hükümlerini yansıtmalıdır. Ve Fransa Cumhuriyeti’nin ortak sınırlardaki (4) ve Ortak Kılavuzdaki (5) kontrollerin aşamalı olarak kaldırılmasıyla ilgili.

(5) Kişilerin sınır ötesi hareket etmesine ilişkin ortak kurallar, Birlik vatandaşlarının ve aile üyelerinin yanı sıra Birlik ve Üye Devletler arasında anlaşmalar uyarınca üçüncü ülke vatandaşlarının ve ailelerinin serbest dolaşım hakkını zayıflatmaz veya etkilemez. Bir yandan diğer üçüncü ülkeler Birlik vatandaşlarınınkine eşit serbest dolaşım hakkından yararlanırlar.

(6) Sınır kontrolü sadece dış sınırlarının uygulandığı Üye Devletin çıkarına değil, aynı zamanda iç sınırlarda sınır kontrolünü kaldırmış olan tüm Üye Devletlerin de yararınadır. Sınır kontrolü, insanlarda yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadeleye yardımcı olmalı ve Üye Devletlerin iç güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı ve uluslararası ilişkileri için herhangi bir tehdidi önlemelidir.

(7) Sınır kontrolleri, insanın haysiyetine tam saygı duyacak şekilde yapılmalıdır. Sınır kontrolü profesyonelce ve saygıyla gerçekleştirilmeli ve izlenen hedeflerle orantılı olmalıdır.

(8) Sınır kontrolü sadece sınır geçiş noktalarındaki kişilerin temizlenmesini ve bu sınır geçiş noktaları arasındaki sınır korumasını değil, aynı zamanda iç güvenlik riskinin analizini ve dış sınırların güvenliğini etkileyebilecek tehditlerin analizini de içerir. Bu nedenle, Schengen Bilgi Sistemi’nde (SIS) kontroller de dahil olmak üzere, sınır geçiş noktalarında ve sınır korumasında kontrolleri düzenleyen koşulları, kriterleri ve ayrıntılı kuralları belirtmek gerekir.

(9) Birlikte izin verilen kısa süreli kalış süresinin hesaplanması için kurallar belirlenmelidir. Bu konuyla ilgili tüm yasal işlemlerde açık, basit ve uyumlu kurallar hem gezginlere hem de sınır ve vize makamlarına fayda sağlayacaktır.

(10) Sadece parmak izlerinin kontrol edilmesi, Schengen bölgesine girmek isteyen bir kişinin vizenin verildiği kişi olduğuna dair kesinlik sağlayabileceğinden, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 767 sayılı Tüzüğü (EC) ‘de belirtilen Vize Bilgi Sisteminin (VIS) dış sınırlarında başvuru için hüküm verilmelidir. / 2008 (6).

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen üçüncü ülke vatandaşlarının giriş koşullarının karşılandığını doğrulamak ve kendisine verilen görevleri düzgün bir şekilde yerine getirmek için sınır muhafızları, VIS’de görüntülenebilecek veriler de dahil olmak üzere mevcut tüm bilgileri kullanmalıdır.

(12) VIS’in kullanıldığı sınır geçiş noktalarından kaçınılmasını önlemek ve VIS’in tam etkinliğini garanti etmek için, dış sınırlardaki giriş kontrolleri sırasında bu sistemin kullanımını uyumlaştırmak özellikle gereklidir.

(13) Biyometrik veriler, sonraki vize başvuruları için VIS’deki ilk başvurudan tekrar kullanılmalı ve kopyalandığından, dış sınırlarda giriş kontrolleri sırasında VIS kullanımı zorunlu olmalıdır.

(14) VIS kullanımı, parmak izi doğrulaması da dahil olmak üzere vize çıkartma numarasını kullanarak VIS’de sistematik kontrollere yol açmalıdır. Bununla birlikte, bu tür kontrollerin sınır geçiş noktalarında bekleme süreleri üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak, geçiş döneminde derogasyon yoluyla, kesin olarak tanımlanmış koşullar altında, parmak izlerinin sistematik olarak doğrulanmadan VIS’de görüntülenmesi mümkün olmalıdır. Üye Devletler, derogasyonun sadece bu derogasyonun uygulanması için koşullar yerine getirildiğinde ve süresi ve sıklığı, her sınır geçiş noktasında gerekli olan minimum değerle sınırlı olduğunda kullanılmalıdır.

(15) Sınır ötesi noktalarda aşırı bekleme sürelerinden kaçınmak için istisnai ve öngörülemeyen durumlarda dış sınırlardaki kontrolleri basitleştirmek mümkün olmalıdır. Sınır ülke kontrolleri basitleştirildiğinde üçüncü ülke vatandaşlarının belgelerinin sistematik olarak damgalanması zorunlu olmaya devam etmektedir. Damgalama, her seferinde gerekli tüm kontrol önlemlerinin seyahat belgesine uygulanıp uygulanmadığını incelemeye gerek kalmaksızın, sınırın geçildiği tarih ve yeri belirlemeyi mümkün kılar.

(16) Birliğin serbest dolaşım hakkından yararlanan kişilerin bekleme sürelerini azaltmak için, eğer şartlar uygunsa, sınır geçiş noktalarındaki ayrı şeritlerin tüm Üye Devletlerde tekdüze işaretlerle işaretlenmesi sağlanmalıdır. Uluslararası havaalanlarında ayrı şeritler sağlanmalıdır. Üye Devletler, uygun gördükleri ve yerel koşullar izin verdiği takdirde, deniz ve kara sınır geçiş noktalarında ayrı şerit oluşturmayı düşünmelidir.

(17) Üye Devletler, dış sınırlardaki kontrol prosedürlerinin ticaret, sosyal ve kültürel alışverişler için önemli bir engel oluşturmamasını sağlamalıdır. Bu amaçla, Üye Devletler uygun sayıda personel ve kaynak dağıtmalıdır.

(18) Üye Devletler ulusal hizmet veya sınır kontrol görevlerinden sorumlu hizmetleri kendi ulusal yasalarına uygun olarak belirlemelidir. Bu sorumluluğun belirli bir Üye Devlette birden fazla hizmete ait olması durumunda, bu hizmetler arasında yakın ve sürekli bir iş birliği kurulmalıdır.

(19) Üye Devletlerin Dış Sınırlarında Operasyonel İş birliği Yönetimi Avrupa Ajansı ile mücadele etmesi Üye Devletler ve bunların koordinasyonu arasındaki sınır kontrollerinin alanında operasyonel iş birliği ve yardımın Yönetimi Hayır 2007/2004 sayılı Konsey Tüzüğü (EC) tarafından kurulan (bundan sonra “Ajans” olarak anılacaktır) (7).

(20) Bu Yönetmelik, genel polis yetkileri altında yapılan kontrollere ve kişilerin uçuşlarına, iç uçuşlarda yapılanlara benzer şekilde, Üye Devletlerin 3925 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) uyarınca istisnai bagaj kontrolleri yapma imkânına halel getirmez. 91 (8) ve seyahat belgelerine veya kimliğe sahip olma veya kişilerin yetkililere belirli bir Üye Devletin topraklarında bulunduklarını bildirmeleri şartı ile ilgili ulusal yasalar için.

(21) Kişilerin serbest dolaşımının mümkün olduğu bir alanda, iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden başlatılması bir istisna olarak kalmalıdır. Sınır kontrolleri yapılmamalı veya sadece böyle bir sınır aşıldığı için formaliteler uygulanmamalıdır.

(22) Kişilerin iç sınırlar boyunca serbest dolaşımının sağlandığı bir alanın oluşturulması, Birliğin temel başarılarından biridir. İç sınır kontrolü olmayan böyle bir alanda, istisnai durumlarda iç sınır kontrolünü geçici olarak geri yükleme olasılığını yaratarak, alanın, bir kısmının veya bir veya daha fazla Üye Devletin kamu politikasını veya iç güvenliğini önemli ölçüde etkileyen durumlara birlikte cevap vermek gerekir, ancak kişilerin serbest dolaşımı ilkesine halel getirmez. Bu tür nihai önlemlerin, iç sınır kontrolü olmadan bu alanda hareket etme hakkına sahip olan herkes üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu önlemlerin yeniden sunulması için şartlar ve prosedürler belirlenmelidir.

İstisnai olduklarını ve orantılılık ilkesine saygı duyulduğunu bu önlemlerin yeniden uygulanmasının kapsamı ve süresi, kamu politikasına veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdide yanıt vermek için gereken mutlak minimum sınırla sınırlı olmalıdır.

(23) İç sınırlardaki kontrollerin geçici olarak yeniden başlatılması kişilerin serbest dolaşımını etkilediğinden, bu kontrolü yeniden uygulamaya sokma kararı yaygın olarak kabul edilen kriterlere göre alınmalı ve Komisyona göre bildirilmeli veya Birlik kurumu tarafından önerilmelidir. Her halükarda, iç sınır kontrolünün yeniden başlatılması istisna olarak kalmalı ve yalnızca son çare olarak, sınırlı düzeyde ve sınırlı bir süre için, spesifik, nesnel ölçütlere ve Birlik düzeyinde kontrol edilmesi gereken bu önlemin uygulanması ihtiyacının değerlendirilmesine dayanarak gerçekleştirilmelidir. Kamu politikası veya iç güvenlik için ciddi bir tehdidin derhal harekete geçilmesi gerektiğinde, Üye Devletler sınır kontrolünü iç sınırlarında en fazla on gün süreyle yeniden kullanabilmelidir. Bu sürenin uzatılması Birlik düzeyinde izlenmelidir.

(24) İç sınır kontrolünün yeniden üretilmesinin gerekliliği ve orantılılığı, kamu politikalarına veya bu tür bir yeniden üretime duyulan ihtiyacı haklı kılan iç güvenliğe yönelik bir tehdit ışığında göz önünde bulundurulmalıdır; ulusal veya AB düzeyinde ya da her ikisinde alternatif tedbirlerin kullanılması ve bu tür kontrollerin, iç sınır kontrolü olmayan alan içindeki kişilerin serbest dolaşımı üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır.

(25) İç sınır kontrolünün olmadığı bir alan düzeyinde veya ulusal düzeyde, özellikle de bu tür saldırıların tehditlerini veya tehditlerini takiben veya organize suçun yol açtığı tehditler nedeniyle, kamu politikasına veya iç güvenliğe ciddi bir tehdit olması durumunda, iç sınır kontrolünün restorasyonu istisnai olarak gerekli olabilir.

(26) Göç veya üçüncü ülke vatandaşlarının çok sayıda dış sınır kapısı düşünülmemelidir se başına kamu düzeni veya dahili güvenlik için bir tehdit olarak.

(27) Avrupa Birliği Adalet Divanının içtihadına uygun olarak, insanların serbest dolaşımının temel ilkesinden sapma kesinlikle yorumlanmalı ve kamu düzeni kavramı toplumun temel çıkarlarından birine gerçek, şimdiki ve yeterince ciddi bir tehdidin varlığını varsayar.

(28) İç sınır kontrolü olmayan bir alanın işleyişi ve Schengen müktesebatının tutarlı bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak için şimdiye kadar edinilen deneyimlere dayanarak, Komisyon, iç sınır kontrolünün yeniden başlatılması için, bu tür bir tedbirin geçici olarak uygulanmasını gerektiren her iki vakayı ve gerekli olduğu halleri kapsayan kılavuzlar hazırlayabilir. Acil eylemdir. Bu yönergeler, hangi koşulların kamu politikası veya iç güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirlemeye yardımcı olacak açık göstergeler içermelidir.

(29) (AB) 1053/2013 (9) sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca hazırlanan değerlendirme raporunun dış sınırlardaki kontrollerin yürütülmesinde ciddi eksiklikleri tespit etmesi ve bu Tüzük uyarınca kabul edilen tavsiyelere uyulmasını sağlamak için Komisyona tavsiyelerde bulunabilmesi için uygulama yetkilerinin verilmesi gerekmektedir. Değerlendirilen Üye Devlet, Avrupa Sınır Muhafız Takımlarının konuşlandırılması, stratejik planların sunulması veya son çare olarak ve durumun ciddiyetini dikkate alarak belirli bir sınır geçiş noktasının kapatılması gibi spesifik önlemler alır.

Bu yetkiler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 182/2011 sayılı AB Yönetmeliğine (10) uygun olarak kullanılmalıdır.). Sanat ışığında. 2 fıkra 2 lit. (b) (iii) bu Yönetmeliğin inceleme prosedürü uygulanır.

(30) Birlik düzeyinde belirli bir prosedür altında belirli iç sınırlarda sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden oluşturulması, istisnai durumlarda ve iç sınır kontrolü olmayan bir alanın genel işleyişinin, dış sınırların kontrolündeki kalıcı ciddi eksikliklerle tehdit edilmesi durumunda son çare olarak haklı gösterilebilir. Sanat uyarınca titiz bir değerlendirme sürecinde. 1053/2013 sayılı (AB) Yönetmeliği’nin 14 ve 15. Maddeleri, bu koşulların bu alandaki ya da bir kısmındaki kamu politikası ya da iç güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmasıdır. Sınır kontrollerinin belirli iç sınırlarda geçici olarak yeniden başlatılması için böyle özel bir prosedür, değerlendirme altında Üye Devletin ciddi ihmali sonucunda da aynı koşullar altında başlatılabilir. Ulusal uygulama yetkileri konusuna ve iç sınır kontrol uygulama alanına değinen belirli iç sınırlarda kontrollerin yeniden üretilmesinin politik olarak hassas doğası nedeniyle, Birlik düzeyinde bu özel prosedür kapsamında tavsiyelerde bulunma yetkilerinin uygulanması Konsey’e dayalı olarak verilmelidir. Komisyon teklifi.

(31) İç sınır kontrollerinin belirli iç sınırlarda geçici olarak yeniden başlatılması hakkında herhangi bir öneri kabul etmeden önce, Birlik organlarının veya Ajans veya Avrupa Polis Bürosu gibi organizasyon birimlerinin (bundan sonra ” Europol ‘) 2009/371 / JHA sayılı Konsey Kararı ile kurulmuştur (11) ve ulusal veya Birlik düzeyinde veya her ikisinde de teknik veya mali destek önlemlerinin kullanılması. Ciddi bir eksiklik tespit edilirse, Komisyon ilgili Üye Devlete yardımcı olmak için mali destek tedbirleri sağlayabilmelidir.

Ayrıca, herhangi bir Komisyon ve Konsey tavsiyesi doğrulanmış bilgilere dayanmalıdır.

(32) Komisyon, konunun aciliyetinin iç sınırlardaki kontrollerin uzatılması gereği nedeniyle gerektiği gibi gerekçelendirilmiş durumlarda derhal uygulanabilir uygulama kanunlarını kabul edebilmelidir.

(33) Sanatta atıfta bulunulan değerlendirme raporları ve öneriler. 1053/2013 sayılı Tüzüğün (AB) 14 ve 15’i, dış sınır kontrolleri ile ilgili ciddi eksiklikler olması durumunda spesifik önlemlerin harekete geçirilmesi için temel ve bu Yönetmelikte öngörülen istisnai durumlar halinde özel prosedürün uygulanması ve bölgenin genel işleyişini tehdit etmenin temeli olmalıdır. İç sınır kontrolü. Üye Devletler ve Komisyon, bu Tüzüğün doğru bir şekilde uygulandığını doğrulamak için müştereken düzenli, nesnel ve tarafsız değerlendirmeler yapacak ve Komisyon bu değerlendirmeleri Üye Devletlerle yakın iş birliği içinde koordine edecektir. Değerlendirme mekanizması aşağıdaki unsurlardan oluşur: yıllık ve çok yıllık değerlendirme programları,

(34) (AT) 562/2006 sayılı Tüzüğün amacına ve daha sonra yapılacak değişikliklere, yani sınırlar ötesi kişilerin hareketine uygulanabilir kurallar koymak, Üye Devletler tarafından yeterince sağlanamadığından, Birlik düzeyinde daha iyi bir başarı elde edilmiş olabilir. Maddede belirtilen yetki ikamesi ilkesine uygun hareket etmek Avrupa Birliği Antlaşması (TEU) 5. Orantılılık ilkesine göre, bu Maddede belirtildiği üzere, bu Yönetmelik ve müteakip değişiklikler, bu amaca ulaşmak için gerekli olanın ötesine geçmemiştir.

(35) 18. maddeye göre eylemleri kabul etme yetkisi Komisyona devredilmelidir. 290 TFEU, ilave güvenlik önlemlerinin alınması ve bu Yönetmeliğin Eklerindeki değişiklikler ile ilgili olarak. Komisyonun hazırlık çalışmaları sırasında uzman düzeyinde de dahil olmak üzere uygun istişarelerde bulunması özellikle önemlidir. Delege edilen eylemleri hazırlarken ve hazırlarken, Komisyon ilgili belgelerin Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e eşzamanlı, zamanında ve uygun bir şekilde iletilmesini sağlamalıdır.

(36) Bu Tüzük temel haklara saygı gösterir ve özellikle Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı tarafından tanınan ilkelere uyar. Üye Devletlerin uluslararası koruma ve geri göndermeme ilkesine ilişkin yükümlülükleri uyarınca uygulanmalıdır.

(37) Maddeden istisna yoluyla TFEU, bu Tüzük yalnızca Fransa ve Hollanda’nın Avrupa’daki bölgeleri için geçerlidir. Haziran 1985’te, 14 Schengen Anlaşmasının uygulanması Sözleşmesine İspanya Krallığı katılımına ilişkin Anlaşma tanımlanan O, Ceuta ve Melilla için geçerli özel kurallar etkilemez (12).

(38) Sanat uyarınca. Avrupa Birliği Antlaşması’na ve TFEU’ya eklenmiş Danimarka’nın 22 No’lu Protokolü’nün 1 ve 2’nci maddeleri, Danimarka bu Tüzüğün kabul edilmesine katılmayacak ve bunlara bağlı olmayacak veya uygulanmayacaktır. Bu Tüzük, Schengen müktesebatının hükümlerine göre, Bu Protokol’ün 4’ünde, Danimarka, bu Tüzüğün Konsey tarafından kabul edilmesinden sonraki altı ay içinde ulusal yasalara aktarılıp aktarılmayacağına karar verecektir.

(39) Saygılarımızla İzlanda ve Norveç’te olduğu gibi, bu Yönetmelik Schengen bir gelişme Schengen uygulanması, uygulama ve gelişimi ile anılan iki devletin ilişkiyi müktesebatı ilgili Avrupa Birliği Konseyi ve İzlanda Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı tarafından imzalanan Anlaşma anlamı dahilinde müktesebatını oluşturan (13) giren, teknikte belirtilen alan. 1 litre. 1999/437 / EC sayılı Konsey Kararı (14).

(40) İsviçre ile ilgili olarak, bu Yönetmelik, Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasındaki İsviçre Konfederasyonu birliği kapsamındaki Schengen müktesebatının (15) uygulanması, uygulanması ve geliştirilmesi anlaşması anlamında Schengen müktesebatının hükümlerini geliştirmektedir. Sanatta atıfta bulunulan. 1999/437 / EC sayılı Kararın 1. 2008/146 / EC sayılı Konsey Kararı’nın 3’ü (16).

(41) Lihtenştayn ile ilgili olarak, bu Yönetmelik, Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu, İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliğinin Avrupa Birliği, İsviçre Konfederasyonunun Entegrasyonuna İlişkin İsviçre Konfederasyonu arasındaki Protokol anlamında Schengen müktesebatının hükümlerinin bir gelişimini oluşturmaktadır. Maddesinde belirtilen alana giren Schengen müktesebatının (17) uygulanması, geliştirilmesi ve uygulanması 1 litre. A, Md. 3 2011/350 / EU Konsey Kararı (18).

(42) Bu Tüzük Schengen müktesebatının 2000/365 / EC (19) sayılı Konsey Kararı uyarınca Birleşik Krallık için geçerli olmayan hükümlerinin bir gelişimini oluşturur; Birleşik Krallık bu nedenle bu Tüzüğün kabul edilmesinde yer almamaktadır ve buna bağlı değildir veya uygulanmasına tabidir.

(43) Bu Tüzük Schengen müktesebatının 2002/192 / EC (20) sayılı Konsey Kararı uyarınca İrlanda için geçerli olmayan hükümlerinin bir gelişimini oluşturur; İrlanda bu nedenle bu Tüzüğün kabul edilmesine katılmamaktadır ve bu Tüzüğe bağlı değildir veya uygulanmasına tabi değildir.

(44) Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs ve Romanya için, Art. 1 ilk paragraf, mad. 6 fıkra 5 lit. a) Başlık III ve Başlık II hükümleri ile DİE ve VIS ile ilgili Ekler, Schengen müktesebatına dayanan veya Madde anlamında bununla ilgili hükümler oluşturur 3 fıkra 2003 yılı Katılım Yasası, Md. 4 fıkra 2005 Katılım ve Sanat Yasası’nın 2. 4 fıkra 2011 yılı Katılım Kanununun 2’si,

Bu Yönetmeliği Kabul Etmiştir:

Schengen Vize Kuralları Başlık I

Schengen Vize Kuralları Genel Hükümler

Makale 1
Konu ve ilkeler

Bu Tüzük, Birliğe Üye Devletler arasında iç sınırları geçen kişilerin sınır kontrolünün bulunmamasını öngörmektedir.

Bu Tüzük, Birliğe Üye Devletlerin dış sınırlarını geçen kişilerin sınır kontrolünü düzenleyen kuralları belirlemektedir.

Kısım 2
Tanımları

Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

1) ‘İç sınırlar’:
a) Üye Devletlerin nehirler ve göller dahil ortak kara sınırları;
b) Dahili uçuşlara yönelik Üye Devlet havaalanları;
c) Düzenli iç feribot bağlantıları için Üye Devletlerin deniz, nehir ve göl limanları;

2) ‘Dış sınırlar’, iç sınır oluşturmamak koşuluyla nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere kara sınırları ve Üye Devletlerin deniz sınırlarının yanı sıra havaalanları, nehir limanları, deniz limanları ve göl limanları anlamına gelir;

3) ‘Dahili uçuş’, üçüncü bir ülkenin topraklarına inmeden, yalnızca bir Üye Devletin toprakları içinde veya içinde bulunan herhangi bir uçuş anlamına gelir;

4) ‘Düzenli dahili feribot bağlantısı’, Üye Devletlerin topraklarında bulunan aynı limanlardan ikisi veya daha fazlası arasında, Üye Devletlerin toprakları dışındaki herhangi bir limana çağrı yapmadan ve yayınlanan zaman çizelgesine uygun olarak yolcu ve araç naklini içermeyen feribot bağlantısı anlamına gelir

5) “Birlik yasası uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler”:

a) Sanat anlamında birlik vatandaşları. 20 fıkra 1 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2004/38 / EC sayılı Direktifinin (21) geçerli olduğu serbest dolaşım hakkını kullanan Bir Birlik vatandaşının aile üyeleri olan TFEU ve üçüncü ülke vatandaşları;

b) üçüncü ülke vatandaşları ve ailelerinin üyeleri, uyruklarına bakılmaksızın, Birlik ve Üye Devletleri arasında anlaşmalar altında, diğer yandan bu üçüncü ülkeler Birlik vatandaşlarıyla aynı serbest dolaşım haklarından yararlanan;

6) ‘Üçüncü ülke vatandaşı’, Birlik vatandaşı olmayan herhangi bir kişi anlamına gelir. 20 fıkra 1 TFEU ve bu maddenin 5. maddesi kapsamına girmeyen;

7) “Girişi reddetmek amacıyla uyarısı verilen kişi”, Madde uyarınca Schengen Bilgi Sistemine (bundan sonra “SIS” olarak anılacaktır) girilmiş herhangi bir üçüncü ülke vatandaşı anlamına gelir Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (22) (AT) 1987/2006 sayılı Tüzüğünün 24 ve 26’ncı Maddeleri ve bu Maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda;

8) ‘Sınır geçişi’, yetkili makamlar tarafından dış sınırları geçmek için belirlenmiş herhangi bir sınır geçiş noktası anlamına gelir;

9) ‘Müşterek işletilen sınır geçişi’, bir Üye Devletin topraklarında veya üçüncü bir ülkenin topraklarında yer alan, bir Üye Devletin sınır muhafızlarının ve üçüncü bir ülkenin sınır muhafızlarının kendi ulusal yasalarına göre ve ikili anlaşma;

10) ‘Sınır kontrolü’, bu Yönetmeliğe uygun olarak ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda, yalnızca sınırların geçilmesi veya sınırların kontrol edilmesi ve sınır gözetiminden oluşan diğer koşullara bakılmaksızın, sınırın aşılması eylemine yanıt olarak yapılan faaliyetler anlamına gelir;

11) ‘Sınır kontrolleri’, ulaşım araçları ve sahip oldukları eşyalar da dahil olmak üzere kişilerin Üye Devletlerin topraklarına girmesine veya bu bölgeyi terk etmelerine izin verilebilmesini sağlamak için sınır geçiş noktalarında gerçekleştirilen kontrol operasyonları anlamına gelir.;

12) ‘Sınır koruması’, sınır geçiş noktalarından kaçınmak ve kişilerin sınır kontrollerinden kaçınmasını ve onları caydırmak için sınır geçiş noktalarının sabit çalışma saatleri dışında korunması anlamına gelir;

13) “İkinci hat kontrolü”, tüm kişilerin kontrol edildiği yer dışında (ilk hat) uygun bir yerde yapılabilecek ayrıntılı bir kontrol anlamına gelir;

14) “Sınır muhafızı”, sınır ötesi bir sınırda veya sınırın bir bölümünde veya bu sınırın hemen yakınında, bu Yönetmelik ve ulusal yasaya uygun olarak sınır kontrol görevlerini yerine getiren resmi yasalara göre atanan kamu görevlisi anlamına gelir;

15) “Taşıyıcı”, mesleği gereği kişilerin taşınmasında yer alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir;

16) “Oturma izni” şu anlama gelir:
a) Üye Devletler tarafından Konsey Tüzüğü (EC) 1030/2002 (23) ‘ de belirtilen muntazam formata göre verilen tüm ikamet izinleri ve 2004/38 / EC Direktifine göre verilen ikamet kartları;

b) Bir Üye Devlet tarafından kendi ülkesinde kalma izni veren üçüncü ülke vatandaşlarına verilen ve daha sonra Madde uyarınca bildirilen ve daha sonra yayınlanan diğer tüm belgeler 39, aşağıdakiler hariç:

(1) noktada belirtilen ikamet izni için ilk başvuruya kadar geçerli geçici belgeler a) veya mülteci statüsü başvurusu; ve

(2) 1683/95 (24) sayılı Konsey Tüzüğü (AT) ‘de belirtilen tek biçime uygun olarak bir Üye Devlet tarafından verilen vizeler ;

17) ‘Kruvaziyer gemisi’, daha önce kararlaştırıldığı gibi, çeşitli limanlarda bir turist programı içeren ve normalde yolcu almayan veya yolculuk sırasında yolcuların iniş yapmasına izin vermeyen belirli bir rotada çalışan bir gemi anlamına gelir;

18) ‘Keyif botu’, teknelerin spor veya turizm amaçlı kullanılması anlamına gelir;

19) ‘Kıyı balıkçılığı’ her gün veya 36 saat içinde üçüncü bir ülkede bulunan bir limana girmeden bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir limana geri dönen gemilerin yardımıyla yapılan balıkçılık anlamına gelir;

20) ‘Açık deniz tesislerinde çalışan işçi’, kara sularında veya bir Üye Devletin uluslararası denizcilik yasası tarafından tanımlanan münhasır deniz ekonomik sömürüsü alanında bulunan bir deniz tesisatı üzerinde çalışan ve düzenli olarak deniz veya hava yoluyla bölgeye dönen bir kişi anlamına gelir Üye Devletler;

21) ‘Halk sağlığına tehdit’, Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri tarafından tanımlanan bir salgın haline gelebilecek herhangi bir hastalık veya Üye Devletlerin vatandaşları için geçerli koruma hükümleri kapsamındaysa, başka bir bulaşıcı hastalık veya bulaşıcı paraziter hastalık anlamına gelir.

Makale 3
Uygulama Kapsamı

Bu Tüzük, Üye Devletlerin iç veya dış sınırlarını geçen herhangi bir kişi için aşağıdakilere halel getirmeksizin uygulanır:

a) Birlik yasası uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişilerin hakları;
b) Özellikle geri göndermeme ilkesiyle ilgili olarak mültecilerin ve başvuranların uluslararası koruma hakları.

Makale 4
Temel Haklar

Bu Tüzüğü uygularken, Üye Devletler, 28 Temmuz 1951’de Cenevre’de yapılan Mülteci Konvansiyonu da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (bundan böyle “Şart” olarak anılacaktır) dahil olmak üzere ilgili yasaya tam olarak uyacaklardır. Bundan böyle “Cenevre Sözleşmesi” olarak anılacaktır, uluslararası korumaya erişim ile ilgili yükümlülükler, özellikle geri göndermeme ilkesi ve temel haklar. Birlik hukukunun genel ilkeleri uyarınca, bu Yönetmelik kapsamındaki kararlar bireysel olarak alınacaktır.

Schengen Vize Kuralları Başlık II

Dış Sınırlar

Bölüm I

Dış sınırları ve giriş koşullarını geçme

Makale 5
Dış sınırları geçme

1. Dış sınırların geçişine sadece sınır geçiş noktalarında ve kararlaştırılan çalışma saatlerinde izin verilir. Günün 24 saati açık olmayan sınır kapılarında, çalışma saatleri hakkında görünür bilgiler mevcuttur.

Üye Devletler, Komisyona, Madde uyarınca sınır geçiş noktalarının bir listesini verecektir. 39.

2. Paragraftan istisna yoluyla. Şekil 1’de, dış sınırların sadece sınır geçiş noktalarında ve sabit çalışma saatlerinde geçmesi yükümlülüğü istisnalar olabilir:

a) Ulusal yasalar uyarınca gerekli izinlere sahip olmaları ve Üye Devletlerin kamu politikası ve iç güvenlik çıkarlarıyla herhangi bir çelişki olmaması koşuluyla, dış sınırların sınır geçiş noktalarının dışında veya sabit çalışma saatlerinin dışında ara sıra geçişi için belirli bir gereksinimin olduğu kişiler veya kişiler grupları için. Üye Devletler ikili anlaşmalarda ayrıntılı düzenlemeler yapabilirler. Ulusal hukuk ve ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen genel istisnalar, Madde uyarınca Komisyona bildirilir. 39;

b) öngörülemeyen bir acil durumda kişiler veya kişi grupları için;

c) sanatta yer alan özel hükümler uyarınca. 19 ve 20 Ek VI ve VII ile bağlantılı olarak.

Paragrafta öngörülen istisnalara halel getirmeksizin 2 ya da uluslararası koruma ile ilgili yükümlülükleri için, Üye Devletler, ulusal yasalarına uygun olarak, sınır geçiş noktaları dışındaki yerlerde veya kararlaştırılan çalışma saatleri dışındaki zamanlarda dış sınırların izinsiz geçişine karşı yaptırımlar uygularlar. Bu yaptırımlar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.

Makale 6
Üçüncü ülke vatandaşları için giriş koşulları

Üye Devletlerin topraklarında her 180 günlük dönemde 90 günü geçmeyen, kalış günlerinin her birinden önceki 180 günlük dönemi dikkate alarak, üçüncü ülke vatandaşlarının giriş koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Sahibinin sınırı geçmesine ve aşağıdaki kriterleri karşılamasına izin veren geçerli bir seyahat belgesi vardır:

(1) Üye Devletlerin ülkesinden planlanan ayrılış tarihinden itibaren en az üç ay geçerlidir; gerekçeli acil durumlarda bu kriter atlanabilir,

(2) Son 10 yılda çıkarılmış;

b) Geçerli bir oturma iznine veya geçerli bir uzun süreli vizeye sahip olmadıkça, Konsey Tüzüğü (EC) 539/2001 (25) uyarınca gerekli olduğu takdirde geçerli bir vizeye sahiptirler;

c) planlanan kalışın amacını ve koşullarını gerekçelendirin ve hem planlanan kalış süresi boyunca hem de menşe ülkelerine geri dönmeleri veya ülkelerine girmeye yetkili oldukları kesin bir üçüncü ülkeye transit geçişleri için yeterli geçim araçlarına sahip olmak veya bu tür fonları yasal olarak temin edebileceklerse;

d) DİE’ye girişi reddetmek amacıyla bir uyarı yapılan kişiler değildir;
e) Herhangi bir Üye Devletin kamu politikası, iç güvenlik, kamu sağlığı veya uluslararası ilişkileri için bir tehdit oluşturmadıkları ve özellikle Üye Devletlerin ulusal veri tabanlarına girmeyi reddetmeleri amacıyla aynı temelde girilmedikleri düşünülmektedir.

Paragraf uygulama amaçları için. 1 Giriş tarihi, Üye Devletlerin ülkesindeki ilk kalış günüdür ve kalkış tarihi, Üye Devletlerin ülkesindeki son kalış günü olarak sayılır. Üye Devletlerin topraklarında kalış süresinin hesaplanması, oturma izni veya uzun süreli vize kapsamında izin verilen kalış sürelerini dikkate almaz.

Sınır muhafızının paragraf 1’de belirtilen koşulların karşılandığını doğrulamak için üçüncü ülke vatandaşlarından isteyebileceği kapsamlı destekleyici belgeler listesi. 1 litre. c) Ek I’de yer almaktadır.

1.Geçim araçları, kalış süresinin uzunluğuna ve amacına ve Üye Devlet ya da ilgili Üye Devletlerde ucuz konaklama ve konaklama maliyetinin kalış gün sayısıyla çarpımına göre değerlendirilir.

Üye Devletler tarafından belirlenen referans miktarları, Madde uyarınca Komisyona iletilecektir. 39.

Geçim araçlarının yeterli olup olmadığını değerlendirmenin temeli nakit, seyahat çekleri ve üçüncü ülke vatandaşı tarafından tutulan kredi kartları olabilir. Sponsorluk beyanları, eğer bu tür beyanlar ulusal yasalar tarafından sağlanıyorsa ve bir üçüncü ülke vatandaşının ev sahibiyle birlikte kaldığı ulusal yasalarla tanımlandığı şekilde, ev sahibinden alınan garanti mektupları da yeterli geçim yolunun kanıtı olabilir.5. Paragraftan derogasyon yoluyla. 1:

a) Paragrafta belirtilen tüm koşulları karşılamayan üçüncü ülke vatandaşları ancak, oturma iznine veya uzun süreli vizeye sahipler, isimleri ulusal listede görünmedikçe, oturma izni veya uzun süreli vize veren Üye Devletin topraklarına ulaşabilmeleri için diğer Üye Devletlerin topraklarına geçiş için girebilirler. Dış sınırları geçmeye çalıştıkları ve giriş veya geçişi reddetme talimatıyla birlikte bir Üye Devlet tarafından yapılan girişler;

b) Paragrafta belirtilen koşulları sağlayan üçüncü ülke vatandaşları 1, noktaya konulan durumlar hariç (b) sınırda rapor verenlerin, Madde uyarınca sınırda vize almaları halinde, Üye Devletlerin topraklarına girmesine izin verilebilir Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EC) 810/2009 sayılı Tüzüğünün 35 ve 36. Maddeleri (26).

Üye Devletler, Madde uyarınca sınırda verilen vizelere ilişkin istatistikleri derleyeceklerdir 810/2009 (AT) sayılı Tüzüğün 46. ve bu Tüzük Ek XII.

Belgeye vize eklemek mümkün değilse, vize istisnai olarak belgeye bağlı ayrı bir karta yerleştirilir. Bu durumda, 333/2002 (27) sayılı Konsey Tüzüğü’nde (27) belirtilen vize için tek biçimli format uygulanacaktır;c) Paragraf 1’de belirtilen koşullardan bir veya daha fazlasını karşılamayan üçüncü ülke vatandaşları 1, bir Üye Devlet tarafından, insani nedenlerden, ulusal nedenlerden veya uluslararası yükümlülüklerden dolayı kendi topraklarına girme yetkisine sahip olabilir. Paragrafta atıfta bulunulan bir giriş olması durumunda. 1 litre. (d) Üye Devlet, ülkesine girme yetkisini veren diğer Üye Devletleri buna göre bilgilendirir.

Schengen Vize Kuralları Bölüm II

Dış sınırların kontrolü ve girişin reddi

Makale 7
Sınır kontrolleri yapma

1.Sınır muhafızları, görevlerini yerine getirirken, özellikle korunmasız kişilerle uğraştıklarında, insan onuruna tamamen saygı duyar.

Görevlerin yerine getirilmesinde alınan tüm önlemler, bu tedbirlerin izlediği hedeflerle orantılı olmalıdır.

2. Sınır kontrolleri yaparken, sınır muhafızları cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelim nedeniyle kişilere karşı ayrımcılık yapamaz.

Makale 8
Kişiler üzerinde sınır kontrolleri

Dış sınırlardaki sınır trafiği sınır muhafızları tarafından denetlenecektir. Kontroller bu bölüm uyarınca yapılır.

Nakliye araçları ve sınırı geçen kişilerin sahip olduğu eşyalar da kontrole tabi tutulabilir. İlgili Üye Devletin ulusal kanunları aramalar için geçerlidir.

Sunulan seyahat belgelerine dayanarak kimliğini belirlemek için herkes asgari kontrole tabidir. Bu minimum check-in, sahibinin geçerliliği açısından sınırı geçmesine izin veren belgenin hızlı ve doğrudan doğrulanmasını ve uygunlukta teknik cihazlar kullanarak ve yalnızca çalınan, uygun olmayan, diğer yollarla kaybedilen bilgileri kontrol ederek sahtecilik veya sahtecilik izlerinin varlığının doğrulanmasını içerir. Ve ilgili veri tabanlarındaki iptal edilmiş belgeler.

Birinci alt paragrafta atıfta bulunulan asgari kıdem tazminatı, Birlik yasası uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler için kural olacaktır.

Bununla birlikte, Birlik yasası kapsamında serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler üzerinde asgari kontroller yaparken, sınır muhafızları ulusal ve Avrupa veri tabanlarını kontrol ederek bu kişilerin iç güvenlik için gerçek, gerçek ve yeterince ciddi bir tehdit oluşturmadığını doğrulayabilir, kamu politikası, Üye Devletlerin uluslararası ilişkileri veya halk sağlığına yönelik bir tehdit.

Bu tür doğrulamanın etkileri, Birlik yasası uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişilerin 2004/38 / EC sayılı Direktifte tanımlandığı gibi ilgili Üye Devletin topraklarına giriş hakkını etkilemeyebilir.

Üçüncü ülke vatandaşları aşağıdaki gibi ayrıntılı giriş ve çıkış kontrollerine tabi olacaktır:

a) Girişte ayrıntılı kabul, Maddede belirtilen şekilde girişi düzenleyen koşulların doğrulanmasını içerir 6 fıkra 1 ve varsa kalış ve mesleki faaliyete izin veren belgeler. Bu doğrulama, aşağıdaki unsurların ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmesiyle gerçekleştirilir:

(1) Üçüncü ülke vatandaşının sınırdan geçmesine izin veren geçerli bir belgeye sahip olması ve varsa gerekli vize veya oturma izninin doğrulanması;

(2) Sahtecilik veya tahrifat işaretleri için seyahat belgesinin ayrıntılı kontrolü;

(3) Giriş ve çıkış tarihlerinin karşılaştırılması temelinde, söz konusu kişinin Üye Devletlerin topraklarında izin verilen azami kalış süresini aşmadığını doğrulamak için ilgili üçüncü ülke vatandaşı seyahat belgesindeki giriş ve çıkış damgalarının kontrol edilmesi;

(4) İlgili üçüncü ülke vatandaşının kalkış ve varış yerlerinin ve istenen kalış amacının, gerekirse ilgili destekleyici belgeleri kontrol ederek doğrulanması;

(5) ilgili üçüncü ülke vatandaşı, süre ve planlanan kalış amaçları için, menşe ülkesine dönme veya kendi ülkesine girme yetkisine sahip olacağından veya alabilecek üçüncü bir ülkeye geçiş için yeterli geçim aracına sahip olduğunun doğrulanması yasaya uygun olarak bu tür fonlar elde etmek;

(6) ilgili üçüncü ülke vatandaşı, taşıma araçlarının ve onun tarafından taşınan eşyaların kamu politikası, iç güvenlik, kamu sağlığı veya herhangi bir Üye Devletin uluslararası ilişkileri için olası bir tehdit oluşturmadığının doğrulanması. Bu doğrulama, kişilerin ve bunlarla ilgili girdilerin verilerinin doğrudan bir kontrolünü ve gerekirse, DİE’de ve ulusal veri tabanlarında bulunan nesnelerin girişlerini ve giriş sonucunda alınacak olası önlemleri;

b) üçüncü ülke vatandaşı sanatta atıfta bulunulan vizeye sahipse. 6 fıkra 1 litre. b) ayrıntılı giriş check-ini ayrıca, vize sahibinin kimliğinin ve vizenin gerçekliğinin, Madde uyarınca Vize Bilgi Sisteminde (VIS) kontrol edilerek doğrulanmasını da içerir. (AT) 767/2008 sayılı Tüzüğün 18’i;

c) derogasyon yoluyla, VIS kontrolü tüm durumlarda sadece vize etiketinin sayısı ve seçici olarak vize etiketinin sayısı ile aşağıdaki durumlarda parmak izlerinin doğrulanmasıyla gerçekleştirilebilir:

(1) trafik hacmi, sınır geçişindeki bekleme süresinin aşırı uzun olacağı bir düzeye ulaştı;

(2) personel, ekipman ve organizasyondaki tüm kaynaklar tükendi; ve

(3) risk analizi, iç güvenlik veya yasadışı göç için bir tehdit olmadığını göstermektedir.

Bununla birlikte, vize sahibinin kimliği veya vizenin gerçekliği konusunda herhangi bir şüphe olduğunda, VIS’deki kontroller, parmak izlerinin doğrulanması dahil olmak üzere vize çıkartma numarası ile sistematik olarak yapılacaktır.

Bu derogasyon sadece (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen koşullar karşılandığı sürece belirli bir sınır geçişinde kullanılabilir;

d) VIS’yi noktaya göre kontrol etme kararı c) sınır kapısında veya daha yüksek bir seviyede bir sınır muhafız komutanı tarafından alınır.
İlgili Üye Devlet, bu tür bir karar hakkında derhal diğer Üye Devletleri ve Komisyon’u bilgilendirecektir;

e) Yılda bir kez, her Üye Devlet Avrupa Parlamentosu ve Komisyona (a) maddesinin uygulanması hakkında bir rapor sunacaktır; (c) VIS’de yalnızca vize çıkartma numarası ile kontrol edilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısını ve (a) maddesinde belirtilen bekleme süresini içeren (c). c) nokta (i); f) nokta (C) ve (d) maddeleri, VIS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra başlayarak en fazla üç yıl için geçerlidir. İkinci başvuru yılı bitmeden önce (c) ve (d) Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e, uygulamalarının bir değerlendirmesini iletir.

Bu değerlendirmeye dayanarak, Avrupa Parlamentosu veya Konsey Komisyondan bu Tüzükte uygun değişiklikler önermesini isteyebilir;

g) Kalkışta ayrıntılı check-in işlemleri şunları içerir:

(1) Üçüncü ülke vatandaşının sınırdan geçmelerine izin veren bir belgeye sahip olduklarının doğrulanması;

(2) Sahte ya da sahtecilik belirtileri için seyahat belgesinin doğrulanması;

(3) Mümkünse, üçüncü ülke vatandaşının herhangi bir Üye Devletin kamu politikası, iç güvenliği veya uluslararası ilişkileri için bir tehdit oluşturduğu düşünülmemesi;

h) noktada atıfta bulunulan brifingin yanında g) kalkışta ayrıntılı check-in işlemleri şunları da içerebilir:

(1) (539/2001 sayılı Tüzük (EC) uyarınca gerekli olması halinde, geçerli bir oturma iznine sahip olması dışında, kişinin geçerli bir vizeye sahip olduğunu doğrulamak; bu tür bir doğrulama Madde uyarınca VIS’de doğrulamayı içerebilir (AT) 767/2008 sayılı Tüzüğün 18’i;

(2) Kişinin Üye Devletlerin topraklarında izin verilen azami kalış süresini aşmadığının doğrulanması;

(3) DİE’deki kişilerin ve nesnelere ve ulusal veri tabanlarındaki bilgilere karşı girişlerin kontrol edilmesi;

(a) Üye Devletlerin topraklarında giriş, kalma veya oturma koşullarını yerine getiremeyen veya artık karşılamayan kişileri belirlemek için, VIS’yi Madde uyarınca kontrol etmek mümkündür. 767/2008 (EC) sayılı Tüzüğün

20. Bu tür ayrıntılı kontroller, uygun tesisler mevcutsa ve üçüncü ülke vatandaşı isterse halka açık olmayan bir yerde yapılır.

İkinci alt paragrafa halel getirmeksizin, kapsamlı bir ikinci hat kontrole tabi olan üçüncü ülke vatandaşlarına, bu kontrollerin amacını ve prosedürünü anladıkları veya makul olarak anlamaları gereken bir dilde yazılı bilgi sağlanacaktır.

Bu bilgi, Birliğin tüm resmi dillerinde ve ilgili Üye Devleti çevreleyen ülke veya ülkelerin dilinde veya dillerinde mevcut olmalı ve üçüncü ülke vatandaşının ayrıntılı bir ikinci hat kontrolü yapan sınır muhafızlarının adının veya kimlik numarasının yanı sıra sınır geçiş noktasının adını isteyebileceğini göstermelidir. Ve sınırı geçme tarihleri.

Birlik yasası uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişilerin kontrolleri 2004/38 / EC sayılı Direktif uyarınca yapılacaktır.

Kaydedilecek bilgilere ilişkin ayrıntılı kurallar Ek II’de belirtilmiştir.

Art. 5 paragraf 2 lit. (a) veya (b), Üye Devletler de bu Maddede belirtilen hükümlerden istisnalar sağlayabilir.

Makale 9
Sınır kontrollerinin basitleştirilmesi

Dış sınırlardaki sınır kontrolleri, istisnai ve öngörülemeyen durumlar sonucunda basitleştirilebilir. Bu tür istisnai ve öngörülemeyen durumlar, öngörülemeyen olaylar, sınır geçiş noktalarında aşırı bekleme sürelerine neden olan ve tüm personel, ekipman ve organizasyon kaynakları tükendiğinde yoğun bir trafiğe yol açtığında ortaya çıkar.

Sınır kontrollerinin paragraf 16’ya göre basitleştirilmesi halinde. Girişteki 1 kenarlık denetimi, kural olarak, çıkışta kenarlık denetiminden önceliklidir.
Açıklığı basitleştirme kararı, sınır kapısında sınır muhafız komutanı tarafından alınır.

Bu basitleştirme geçicidir, onu haklı kılan koşullara uyarlanır ve kademeli olarak uygulanır.

Kontroller basitleştirilse bile, sınır muhafızları üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgelerini Madde uyarınca giriş ve çıkışta damgalayacaklardır. 11.

Her Üye Devlet, bu Maddenin uygulanması hakkında her yıl Avrupa Parlamentosu’na ve Komisyona rapor verecektir.

Makale 10
Ayrı şeritler ve işaretler hakkında bilgi

Üye Devletler, özellikle hava sınır geçiş noktalarında, Madde uyarınca kişileri kontrol etmek için ayrı şeritler sağlayacaktır. 8. Bu şeritler, Ek III’te belirtilen göstergeleri taşıyan işaretlerle ayırt edilecektir.

Üye Devletler, deniz ve kara sınır geçiş noktalarında ve Madde uygulanmayan Üye Devletler arasındaki sınırlarda ayrı şeritler sağlayabilirler. 22 ortak sınırlarına göre.

Üye Devletler bu sınırlarda ayrı şerit sağladığında, Ek III’te belirtilen işaretleri taşıyan işaretler kullanılacaktır.

Üye Devletler, bu tür şeritlerin, paragraf 1’de belirtilen farklı şeritlerin kullanımına ilişkin kurallardan ayrılma durumu da dahil olmak üzere, açıkça işaretlenmesini sağlayacaktır. 4, sınırı geçen insanlar için en uygun akış seviyelerini sağlamak için.

Birlik yasası uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler, Ek III, Kısım A’da (‘AB, AÇA, CH’) gösterilen işaret ile gösterilen şeritleri kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Ek III, Kısım B1 (‘vize gerekli değildir’) ve Kısım B2’de (‘tüm pasaportlar’) işaretiyle gösterilen şeritleri kullanabilirler.

539/2001 sayılı Tüzük uyarınca Üye Devletlerin dış sınırlarını geçerken vize alması gerekmeyen üçüncü ülke vatandaşları ve geçerli oturma izni veya uzun süreli vize sahibi olan üçüncü ülke vatandaşları, Ek III, bu Yönetmeliğin B1 Bölümü (‘vize gerekli değildir’).

Ayrıca, bu Yönetmeliğin Ek III, Kısım B2’sinde (‘tüm pasaportlar’) işaretiyle gösterilen şeritleri de kullanabilirler.

Diğer tüm kişiler Ek III, Kısım B2’de (‘tüm pasaportlar’) işaretiyle belirtilen şeritleri kullanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü alt paragraflarda atıfta bulunulan işaretlere ilişkin göstergeler, her Üye Devletin uygun gördüğü bir dilde veya dillerde sunulabilir.

Ek III, Kısım B1’de (‘vize gerekli değildir’) gösterilen işaret ile gösterilen ayrı şeritlerin sağlanması zorunlu değildir. Üye Devletler, pratik ihtiyaçlara göre bu seçeneği kullanıp kullanmayacaklarına ve hangi sınır geçiş noktalarının etkileneceğine karar verirler.

Deniz ve kara sınır geçiş noktalarında, Üye Devletler Ek III, Kısım C’de gösterilen işaretlerle yolcu araçları, ağır yük araçları ve otobüsler için farklı şeritleri ayırabilir.

Üye Devletler, yerel koşullar nedeniyle bunun uygun olduğu durumlarda işaretlerde değişiklik yapabilirler.

Bireysel sınır geçiş noktalarındaki trafikte geçici dengesizlik durumunda, yetkili makamlar bu dengesizliği düzeltmek için gereken süre boyunca farklı şeritlerin kullanılmasına ilişkin kurallardan ayrılabilirler.

Makale 11
Seyahat belgelerini damgalama

Üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgeleri giriş ve çıkışta sistematik olarak damgalanacaktır. Özellikle, giriş veya çıkış damgası aşağıdakilere yapıştırılmalıdır:

a) Üçüncü ülke vatandaşlarının sınırı geçmesine olanak tanıyan geçerli bir vize içeren belgeler;

b) Üye Devletin sınırda vize verdiği üçüncü ülke vatandaşlarının sınırı geçmesine olanak tanıyan belgeler;

c) Vize şartına tabi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının sınırı geçmesine olanak tanıyan belgeler.

Bir Birlik vatandaşının aile üyeleri olan ve 2004/38 / EC sayılı Direktifin uygulandığı ancak bu Direktifte belirtilen ikamet kartını üretmeyen üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgeleri giriş ve çıkışta damgalanır.

Birlik yasası kapsamında serbest dolaşım hakkını kullanan ancak 2004/38 / EC sayılı Yönergede belirtilen ikamet kartını sunmayan üçüncü ülke vatandaşlarının aile üyeleri olan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgeleri giriş ve çıkışta damgalanır.

Giriş veya çıkış damgası aşağıdakilere yapıştırılmamalıdır:

a) Gelişi resmi olarak diplomatik yollarla önceden ilan edilmiş olan devlet başkanlarının veya ileri gelenlerin seyahat belgeleri;

b) Pilot lisansları veya uçuş ekibi üyesi sertifikaları;

c) Bir Üye Devletin topraklarında bulunan denizcilerin belgelerini, ancak gemileri oraya ve sadece gemilerinin girdiği limanın bulunduğu bölgeye götürürse;

d) Ek VI madde 3.2.3 uyarınca sınır kontrollerine tabi olmayan mürettebat ve yolcu gemilerinin seyahat belgeleri;

e) Andorra, Monako ve San Marino vatandaşlarının sınırı geçmesini sağlayan belgeler;

f) uluslararası yolcu ve yük treni ekiplerinin seyahat belgelerinde;

g) 2004/38 / EC sayılı Direktifte öngörülen ikamet kartı sunan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgeleri hakkında.

İstisna olarak, üçüncü ülke vatandaşı bir kişinin talebi üzerine, o kişi için ciddi zorluklara neden olabilirse giriş veya çıkış damgasından feragat edilebilir. Bu durumda, giriş veya çıkış ayrı bir kâğıda kaydedilerek kişinin adı, soyadı ve pasaport numarası verilir. Bu sayfa daha sonra ilgili üçüncü ülke vatandaşına gönderilecektir. Üye Devletlerin yetkili makamları, bu tür istisnai durumların istatistiklerini tutabilir ve bu istatistikleri Komisyona sağlayabilir.

Damgalama için pratik düzenlemeler Ek IV’te belirtilmiştir.

Üçüncü ülke vatandaşları, Madde uyarınca çeklerin basitleştirilmesine rağmen, seyahat belgelerini giriş ve çıkışta sınır muhafızları tarafından damgalama yükümlülüğü hakkında mümkün olduğunca bilgilendirilir. 9.

Makale 12
Kalış süresine ilişkin koşullara uygunluk varsayımı

1.Bir üçüncü ülke vatandaşı seyahat belgesinde bir giriş damgası bulunmazsa, yetkili ulusal makamlar, sahibinin kalış süresiyle ilgili ilgili

Üye Devlette yürürlükte olan koşulları karşılamadığını veya artık karşılamadığını varsayabilir.

2.Paragrafta atıfta bulunulan varsayım. Üçüncü ülke vatandaşı, herhangi bir yolla, seyahat biletleri veya Üye Devletlerin toprakları dışında varlığına dair kanıtlar gibi güvenilir kanıtların, kısa süreli kalış süresine ilişkin koşulları yerine getirdiğini varsayabilir.

Bu durumda:

a) Üçüncü ülke vatandaşı Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir Üye Devletin topraklarında ise, yetkili makamlar, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak, seyahat belgesinde Schengen müktesebatını uygulayan Üye Devletlerden birinin dış sınırını tam olarak geçtiği tarih ve yeri onaylar;

b) Üçüncü ülke vatandaşı, kararın sanatta atıfta bulunduğu bir Üye Devletin topraklarında bulunuyorsa. 3 fıkra 2003 tarihli Katılım Yasası’nın 2’si, sanatta. 4 paragraf 2005 tarihli Katılım Yasası 2 ve Md. 4 paragraf 2011 yılı Katılım Yasası’nın 2’si, yetkili makamlar, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak, seyahat belgesinde Üye Devletin dış sınırını geçtiği tarih ve yeri belgelendirecektir.

Bu noktada atıfta bulunulan sertifikaya ek olarak (a) ve (b), üçüncü ülke vatandaşı örneği Ek VIII’de verilen bir form alabilir.

1.Üye Devletler birbirleriyle ve Komisyona ve Konsey Genel Sekreterliğine bu Maddede atıfta bulunulan tasdikle ilgili ulusal uygulamalar hakkında bilgi vereceklerdir.

2.Eğer varsayım para. 1, yalanlanmayacaksa, üçüncü ülke vatandaşı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (28) 2008/115 / EC Direktifine ve bu Direktifin gereklerini karşılayan ulusal yasaya uygun olarak geri dönmesi istenebilir.

Paragrafın ilgili hükümleri. 1 ve 2 no’lu çıkış pulu olmadan buna göre uygulanacaktır.

Makale 13
Sınır Koruması

1.Sınır korumanın temel amacı sınırın yetkisiz olarak geçmesini önlemek, sınır ötesi suçlarla mücadele etmek ve sınırdan yasadışı yollardan geçen kişilere karşı önlem almaktır. Sınırı yasadışı olarak geçen ve ilgili Üye Devletin topraklarında kalma hakkına sahip olmayan bir kişi gözaltına alınır ve 2008/115 / EC sayılı Direktifin gereksinimlerini karşılayan prosedürlere tabi tutulur.

2.Sınırı korumak için sınır muhafızları sabit ve mobil direkler kullanır.
Bu koruma, insanların sınır geçiş noktalarında check-in yapmaktan kaçınmalarını ve onlardan kaçınmalarını engelleyecek şekilde gerçekleştirilir.

3.Sınır geçişleri arasındaki koruma, sayıları ve çalışma yöntemleri mevcut veya beklenen risk faktörleri ve tehditlerine uyarlanan sınır korumaları tarafından gerçekleştirilir. Bu, koruma sürelerinde sık ve ani değişiklikler ile ilişkilidir, böylece sınırın izinsiz geçişi her zaman algılama riskini içerir.

4.Güvenlik, sabit veya mobil mesajlarla gerçekleştirilir, görevlerini tehdit altında olduğu bilinen veya algılanan yerlerde devriye gezerek veya yerleştirerek gerçekleştirir ve bu korumanın amacı, sınırı geçen kişileri yasadışı yollardan alıkoymaktır. Koruma ayrıca elektronik araçlar da dahil olmak üzere teknik yollarla gerçekleştirilebilir.

5. Komisyon, Madde uyarınca yetki verilen eylemleri kabul etme yetkisine sahiptir. 37 güvenliği düzenleyen ek önlemlerle ilgili.

Makale 14
Girişin reddi

1. Maddede belirtilen tüm giriş koşullarını karşılamayan bir üçüncü ülke vatandaşı 6 fıkra 1 ve bu alanda adı geçen kişilerden hiçbirine ait değildir. 6 fıkra 5, Üye Devletlerin topraklarına girişi reddedilecektir. Bu, sığınma hakkı ve uluslararası koruma veya uzun süreli ikamet vizesi verilmesine ilişkin özel hükümlerin uygulanmasına halel getirmez.

2. Giriş sadece reddinin kesin nedenlerini belirten gerekçeli kararla reddedilebilir. Karar, ulusal yasalar uyarınca bunu yapmaya yetkili bir organ tarafından alınır. Bu kararın derhal etkisi vardır.

Reddedilmenin kesin nedenlerini veren gerekçeli bir karar, Ek V, Kısım B’de belirtildiği gibi, ulusal yasalar uyarınca girişi reddetme yetkisine sahip bir makam tarafından doldurulan standart bir form şeklinde verilir. Doldurulmuş standart form, bu formu kullanarak girişi reddetme kararının alındığını kabul eden üçüncü ülke vatandaşına teslim edilir.

3.Girmeyi reddeden kişiler karara itiraz edebilirler. İtirazlar, ulusal yasalara uygun olarak yapılır. Üçüncü ülke vatandaşı, ulusal yasalara uygun olarak üçüncü ülke vatandaşı adına hareket etmeye yetkili temsilciler hakkında bilgi içeren irtibat noktaları ile ilgili yazılı bilgi de sağlar.

Böyle bir temyiz başvurusu, girişi reddetme kararı üzerinde askıya alınamaz.

Ulusal hukuka uygun olarak verilen tazminat saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke vatandaşı, itirazın ardından, kararın girişin reddedilmesi mantıksızdı.

4. Sınır muhafızı, girişi reddedilen bir üçüncü ülke vatandaşı bu Üye Devletin topraklarına girmemelidir.

5. Üye Devletler, girişi reddedilen kişi sayısı, reddedilme nedenleri, reddedilen kişilerin vatandaşlığı ve girişi reddedildikleri sınır türü (kara, hava veya deniz) hakkında istatistiklerini toplar ve yıllık olarak Komisyona (Eurostat) iletir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AT) 862/2007 sayılı Tüzüğü ile (29).

6. Girişin reddedilmesine ilişkin ayrıntılı kurallar Ek V, Bölüm A’da belirtilmiştir.

Schengen Vize Kuralları Bölüm III

Üye Devletler arasında sınır kontrolü ve iş birliği için personel ve kaynaklar

Makale 15
Sınır kontrolü için personel ve kaynaklar

Üye Devletler, Madde uyarınca dış sınırlarda sınır kontrolü yapmak için yeterli miktarda personel ve kaynak dağıtacaklardır. 7-14 dış sınırlarında etkin, yüksek ve düzgün bir kontrol düzeyi sağlayacak şekilde.

Madde 16
Çeklerin yapılması

Maddede öngörülen sınır kontrolü 7-14, bu Yönetmelik hükümlerine ve ulusal yasalara uygun olarak sınır muhafızları tarafından yürütülür.

Bu sınır kontrolü sırasında, ulusal yasalar uyarınca sınır muhafızlarına verilen ve bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen cezai kovuşturma başlatma yetkileri bundan etkilenmeyecektir.

Üye Devletler, sınır muhafızlarının, Üye Devletlerin Dış Sınırlarında Avrupa Birliği Operasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı tarafından (bundan sonra ‘Ajans’ olarak anılacaktır) tarafından oluşturulan ve bundan sonra ‘Ajans’ olarak anılacaktır) tarafından oluşturulan sınır muhafızları için ortak temel eğitim programlarını dikkate alarak uzman ve uygun şekilde eğitilmiş uzmanlar olmasını sağlayacaktır. ) No. 2007/2004. Eğitim programları, refakatsiz çocuklar ve insan ticareti mağdurları gibi hassas kişileri kapsayan olayları ortaya çıkarmak ve bu tür durumlarla başa çıkmak için özel eğitim içerir. Üye Devletler, Ajansın desteği ile sınır görevlilerini görevlerini yerine getirmeleri için gerekli dilleri öğrenmeye teşvik edeceklerdir.

Üye Devletler, Komisyona, Madde uyarınca ulusal yasaları uyarınca sınır kontrolünden sorumlu ulusal hizmetlerin bir listesini sunar. 39.

Sınırları etkin bir şekilde kontrol etmek için, her Üye Devlet sınır kontrolünden sorumlu ulusal hizmetleri arasında yakın ve sürekli bir iş birliği sağlayacaktır.

Makale 17
Üye Devletler Arasında İş birliği

Üye Devletler, madde kontrolüne uygun olarak sınır kontrolünün etkin bir şekilde uygulanması amacıyla karşılıklı yardım sağlayacak ve yakın ve sürekli iş birliği sağlayacaklardır. 7-16. İlgili tüm bilgileri birbirleriyle paylaşırlar.

Dış sınırların yönetiminde Üye Devletler arasındaki operasyonel iş birliği Ajans tarafından koordine edilecektir.

Ajansın yetkilerine halel getirmeksizin, Üye Devletler, bu tür bir iş birliği Ajansın faaliyetlerini tamamlıyorsa, irtibat görevlilerinin değişimi de dahil olmak üzere, diğer Üye Devletlerle veya dış sınırlardaki üçüncü ülkelerle operasyonel iş birliğine devam edebilirler.

Üye Devletler, Ajansın işleyişini veya hedeflerine ulaşmasını tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemden kaçınacaktır.

Üye Devletler, ilk alt paragrafta atıfta bulunulan operasyonel iş birliği konusunda Ajans’ı bilgilendirecektir.

Üye Devletler, temel hakların yanı sıra sınır kontrolü ilkeleri konusunda eğitim vereceklerdir. Bu bağlamda, Ajans tarafından oluşturulan ve geliştirilen ortak eğitim standartları dikkate alınacaktır.

Makale 18
Ortak Kontrol

 1. Madde uygulamayan Üye Devletler 22 ortak kara sınırlarında bu ortak sınırları, bu maddenin uygulama tarihine kadar müştereken kontrol edebilirler. 7-14.
  Bu amaçla, Üye Devletler kendi aralarında ikili anlaşmalar yapabilirler.
 2. Üye Devletler, 1. paragraf uyarınca yapılan her türlü düzenlemeyi Komisyona bildireceklerdir. 1.

Schengen Vize Kuralları Bölüm IV

Sınır kontrolleri için ayrıntılı kurallar

Makale 19
Farklı sınır türleri ve dış sınırları geçmek için kullanılan farklı ulaşım araçları için ayrıntılı kurallar

Ek VI’da yer alan ayrıntılı kurallar, farklı sınır tiplerinde ve sınır geçiş noktalarından geçmek için kullanılan farklı taşıma araçlarında yapılan kontrollere uygulanacaktır.

Bu ayrıntılı kurallar Sanatta istisnalar içerebilir. 5 ve 6 ve sanat. 8-14.

Makale 20
Belirli insan kategorilerini kontrol etmek için ayrıntılı kurallar

 1. Ek VII’de yer alan ayrıntılı kurallar, aşağıdaki kişi kategorileri üzerindeki kontrollere uygulanır:
  a) Devlet başkanları ve delegasyon üyeleri;
  b) Uçak pilotları ve diğer mürettebat üyeleri;
  c) Gemi adamlarını
  d) Diplomatik, resmi veya hizmet pasaportu sahipleri ve uluslararası kuruluşların üyeleri;
  e) Sınır ötesi çalışanlar;
  f) minör;
  g) Acil servisler, polis, itfaiye ve sınır muhafızları;
  h) Açık deniz tesislerinde çalışanlar.

Bu ayrıntılı kurallar Sanatta istisnalar içerebilir. 5 ve 6 ve 8-14.

 1. Üye Devletler, dışişleri bakanlıkları tarafından akredite edilmiş diplomatik misyon ve konsolosluk temsilcilerine ve ailelerinin üyelerine, Madde uyarınca Komisyon model kartlarını gönderir. 39.

Schengen Vize Kuralları Bölüm V

Dış sınırların kontrolü ile ilgili ciddi eksiklikler durumunda özel önlemler

Madde 21
Dış sınırlardaki önlemler ve Ajansın desteği

Sanat esasına göre hazırlanan değerlendirme raporunda. (AB) 1053/2013 sayılı Tüzüğün 14’üncü maddesi, dış sınırlarda kontrollerin yapılmasında ve Maddede belirtilen tavsiyelerin alınmasını sağlamak için ciddi eksiklikler tespit edilecektir. Bu Tüzüğün 15. Maddesi uyarınca, Komisyon, bir uygulama yasası yoluyla, değerlendirilen Üye Devletin aşağıdakilerden birini veya her ikisini de içerebilecek belirli önlemlerin alınmasını isteyebilir:

a) Avrupa Sınır Muhafız Takımlarını 2007/2004 sayılı (EC) Yönetmeliği uyarınca konuşlandırmaya başlamak;

b) Personel ve ekipmanların konuşlandırılmasıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere risk temelli stratejik planlarını görüşmek üzere Ajansa sunmak.

Bu uygulama yasası, Maddede atıfta bulunulan inceleme prosedürü uyarınca kabul edilir. 38 bölüm 2.

Komisyon, Madde uyarınca kurulan komiteyi düzenli olarak bilgilendirir. 38 bölüm 1 paragrafta atıfta bulunulan önlemlerin uygulanmasındaki ilerleme hakkında. Bu makalenin 1’i ve belirlenen eksiklikler üzerindeki etkileri.

Komisyon ayrıca Avrupa Parlamentosu ve Konseyini de bilgilendirir.

Değerlendirme raporunun paragraf. 1, değerlendirilen Üye Devlet yükümlülüklerini ciddi şekilde ihmal etmektedir ve bu nedenle Madde uyarınca üç ay içinde ilgili eylem planının uygulanması hakkında bir rapor sunmalıdır. 16 fıkra 1053/2013 Sayılı Tüzük ‘ün (AB) 4. Maddesi ve bu süreden sonra Komisyon bu durumun sürdüğünü tespit ederse, md. Tüm koşulların yerine getirilmesi şartıyla bu Yönetmeliğin 29’u.

Schengen Vize Kuralları Başlık III

İç Sınırlar

Bölüm I
İç sınırlarda sınır kontrolü yok

Madde 22
İç sınırları geçme

İç sınırlar, uyruklarına bakılmaksızın kişilerin sınır kontrolleri olmaksızın herhangi bir yerden geçebilir.

Madde 23
Bölgeye giriş

İç sınırlarda sınır kontrolünün olmaması aşağıdakileri etkilemez:

a) Üye Devletlerin yetkili makamları tarafından, ulusal yetkiler çerçevesinde polis yetkilerinin kullanılması, bu yetkilerin kullanılmasının sınır kontrollerine eşdeğer bir etkisi olmadığı sürece; bu sınır bölgeleri için de geçerlidir. İlk cümle anlamında, polis yetkilerinin kullanılması, özellikle polisin aşağıdakileri ölçmesi durumunda sınır kontrollerine eşdeğer kabul edilemez:

(1) Sınır kontrolü için değiller;

(2) Kamu güvenliğine yönelik potansiyel tehditlere ilişkin genel polis bilgi ve deneyimine dayanmaktadır ve özellikle sınır ötesi suçlarla mücadeleyi amaçlamaktadır;

(3) Onları dış sınırlardaki kişilerin rutin temizlemesinden açıkça ayıracak şekilde geliştirilir ve uygulanır;

(4) Örnekleme temelinde gerçekleştirilir;

b) Liman veya havaalanlarında her Üye Devletin kanunları uyarınca yetkili makamlar tarafından liman veya havaalanı veya taşıyıcıların memurları tarafından yapılan ve bu Üye Devletin ülkesinde seyahat eden kişiler üzerinde de yapılması koşuluyla güvenlik kontrolleri;

c) Bir Üye Devletin evrak ve belge bulundurma veya taşıma yükümlülüğünü kanunen sağlama olasılığı;

d) Bir Üye Devletin üçüncü ülke vatandaşlarına, madde hükümlerine uygun olarak kendi topraklarında bulunduklarını bildirme imkânı Benelüks Ekonomik Birliği, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Fransız Cumhuriyeti hükümetleri arasında ortak sınırlardaki kontrollerin aşamalı olarak kaldırılması konusunda 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşmasını uygulayan Sözleşme’nin 22’si (bundan böyle “Schengen Sözleşmesi” olarak anılacaktır).

Madde 24
İç sınırlar üzerindeki karayolu sınır geçiş noktalarındaki trafiğin önündeki engellerin kaldırılması

Üye Devletler, iç sınırlardaki yol sınırı geçiş noktalarından, özellikle de yalnızca yol güvenliği hususlarına dayanmayan hız sınırlarından geçen trafik akışına ilişkin tüm engelleri kaldıracaklardır.

Aynı zamanda, üye devletler, iç sınırlarda kontrollerin yeniden devreye sokulması durumunda kontroller için gerekli tesis ve teçhizatı sağlamaya hazır olmalıdır.

Schengen Vize Kuralları Bölüm II

İç sınırlarda sınır kontrolünün geçici olarak yeniden oluşturulması

Madde 25
İç sınırlarda sınır kontrolünün geçici olarak yeniden oluşturulması için genel çerçeve

İç sınır kontrolü olmayan bir alanda bir Üye Devlette kamu politikası veya iç güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunda, Üye Devlet, istisnai olarak, iç sınırlarının tümünde veya tek tek bölümlerinde sınır kontrolünü, 30’u aşmayacak şekilde yeniden kontrol edebilir. Günler veya bu ciddi tehdidin öngörülebilir varlığı için, eğer 30 günü geçerse. Sınır kontrolünün iç sınırlarda geçici olarak yeniden üretilmesinin kapsamı ve süresi, söz konusu ciddi tehdide yanıt vermek için kesinlikle gerekli olanı aşamaz.

İç sınırlardaki sınır kontrolü sadece son çare olarak ve Madde uyarınca yeniden uygulanacaktır. 27, 28 ve 29. Sanayide bahsedilen kriterler. İç sınırlarda sınır kontrolünü yeniden uygulamaya koyma kararı, sırasıyla, md. 27, 28 veya 29.

Belirli bir Üye Devlette kamu politikasına veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit, paragraf 1’de belirtilen süreden daha uzun bir süre devam ederse, bu maddenin 1. maddesinde, Üye Devlet, 1. maddede belirtilen kriterleri dikkate alarak iç sınırlarında sınır kontrolünü genişletebilir. 26 ve sanat ile uyumludur. 27, para. 30 günden fazla olmayan yenilenebilir dönemler için bu makalenin 1’inde ve yeni unsurlar dikkate alındığında.

Paragraf uyarınca yapılan genişletmeler de dahil olmak üzere, iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden girişinin toplam süresi Bu Maddenin 3’ü toplam altı ayı geçemez. Sanatta atıfta bulunulan olağanüstü durumlar durumunda. 29’a göre, bu toplam süre, paragraf uyarınca, en fazla iki yıla uzatılabilir. Bu makalenin 1.

Madde 26
İç sınırlarda sınır kontrolünün geçici olarak yeniden oluşturulması için kriterler

Bir Üye Devletin, son çare olarak, bir veya daha fazla iç sınırda kontrolü geçici olarak yeniden uygulamaya veya Madde uyarınca sınır kontrolünün bu şekilde yeniden uygulanmasına ilişkin süreyi uzatmaya karar verdiği hallerde 25 veya sanat. 28 bölüm 1, bu tedbirin kamu politikası veya iç güvenlik tehdidini ne ölçüde önleyebileceğini ve bu tedbirin tehdide orantılılığını değerlendirecektir. Bu değerlendirmeyi yaparken Üye Devlet özellikle aşağıdaki koşulları dikkate alacaktır:

a) terör tehdidinin tehdidi veya tehdidi de dahil olmak üzere, kamu politikasına veya iç güvenliğine yönelik bir tehdidin ve organize suçun yol açtığı tehdidin olası etkileri;

b) böyle bir önlemin, iç sınır kontrolü olmadan bölge içindeki kişilerin serbest dolaşımı üzerindeki muhtemel etkileri.

Makale 27
Sınırlar kontrolünün iç sınırlarda geçici olarak yeniden başlatılması için usul. 25

1.Bir Üye Devletin, Madde uyarınca iç sınırlarda sınır kontrolünü yeniden başlatmayı planladığı durumlarda Şekil 25’te, planlanan kontrollerin yeniden başlatılmasından en geç dört hafta önce veya iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden başlatılması ihtiyacına yol açan koşulların, planlanan kontrollerin yeniden başlatılmasından dört haftadan daha önce bilinmesi halinde, diğer Üye Devletleri ve Komisyona bildirimde bulunacaktır. Bu amaçla, Üye Devlet aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:

a) Kamu politikası veya iç güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturan olayları detaylandıran tüm ilgili veriler dahil, önerilen kontrol restorasyonunun nedenleri;

b) Önerilen kontrolün yeniden üretilmesinin kapsamı, iç sınırların hangi bölümünün veya bölümlerinin sınır kontrolünün yeniden oluşturulmasını içerdiğinin bir göstergesi ile;

c) İzin verilen sınır geçiş noktalarının adları;

d) Kontrolün planlı olarak yeniden sunulmasının tarihi ve süresi;

e) Uygun olduğunda, diğer Üye Devletler tarafından alınacak önlemler.

İlk alt paragraf uyarınca bildirim de iki veya daha fazla Üye Devlet tarafından müştereken yapılabilir.

Gerekirse, Komisyon Üye Devletten veya ilgili Üye Devletlerden ek bilgi talep edebilir.

Paragraf. 1, bu paragraf uyarınca diğer Üye Devletlere ve Komisyona aynı anda Avrupa Parlamentosu ve Konseyine iletilecektir.

Paragraf 1 uyarınca bildirimde bulunan bir Üye Devlet: 1, gerekirse ve ulusal yasalara uygun olarak, bilgilerin bir kısmını sınıflandırmaya karar verebilir.

Böyle bir gizlilik Komisyonun bu bilgileri Avrupa Parlamentosu’na sunmasını engellemez. Bilgi ve belgelerin iletilmesi ve bu madde uyarınca Avrupa Parlamentosu’na iletilen belgelerin taşınması, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon arasındaki ilişkilerde geçerli oldukları için gizli bilgilerin iletilmesi ve işlenmesi ile ilgili hükümlere uymalıdır.

Bir Üye Devlet tarafından paragraf uyarınca bildirildikten sonra 1 ve parag. 5 Komisyon veya diğer herhangi bir Üye Devlet, Madde saklı kalmak kaydıyla, 72 TFEU, görüş bildir.

Bildirimde yer alan bilgilere veya aldığı herhangi bir ek bilgiye dayanarak, Komisyonun iç sınırlarda sınır kontrolünün planlı olarak yeniden üretilmesinin gerekliliği veya orantılılığı konusunda şüpheleri varsa veya bildirimin belirli bir yönüyle istişarenin uygun olacağını düşünürse, uygun bir görüş bildirir.

Paragraf. 1 ve paragrafa göre yayınlanan Komisyon veya bir Üye Devletin görüşü. Şekil 4, uygun olduğu durumlarda, iç sınırlarda sınır kontrolünü yeniden oluşturmayı planlayan Üye Devletler, diğer Üye Devletler, özellikle bu tedbirlerden doğrudan etkilenen ülkeler ve Komisyon arasında, uygun olduğu durumlarda karşılıklı iş birliğini organize etmek üzere, ortak görüşmelerden oluşur. Üye Devletler ve önlemlerin sınır kontrolünün yeniden başlatılmasına temel teşkil eden olaylarla orantılılığını ve kamu düzeni veya iç güvenlik tehdidini incelemek.

Par. 5, sınır kontrolünün planlı olarak yeniden başlatılmasından en az on gün önce yapılacaktır.

Makale 28
Acil müdahale gerektiren durumlarda özel prosedür

Bir Üye Devlette kamu politikasına veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdidin derhal harekete geçilmesi gerektiğinde, ilgili Üye Devlet, on günden fazla olmayan sınırlı bir süre için iç sınırlarda sınır kontrolünü istisnai olarak ve derhal yeniden yürütebilir.

Sınır sınırlarını iç sınırlarda yeniden uygulamaya koyarken, ilgili Üye Devlet diğer Üye Devletleri ve Komisyon’u aynı anda bilgilendirir ve Madde ‘de atıfta bulunulan bilgileri sağlar. 27 bölüm 1 ve bu Maddede belirtilen prosedürü kullanma nedenlerini belirler. Komisyon, bildirimi aldıktan sonra derhal diğer Üye Devletlere danışabilir.

Kamu politikasına ya da iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit, parag. Bu Maddenin 1’inde, ilgili Üye Devlet, iç sınırlarda sınır kontrolünün yenilenebilir dönemler için 20 güne kadar uzatılmasına karar verebilir. Bunu yaparken, ilgili Üye Devlet, Maddede belirtilen kriterleri dikkate alacaktır. 26, bu tedbirin gerekliliği ve orantılılığının ve yeni koşulların güncellenmiş bir değerlendirmesi dahil.

Böyle bir uzatma durumunda, Art. 27 bölüm 4 ve 5 ve istişareler, Komisyona ve Üye Devletlere uzatma kararını bildirdikten hemen sonra yapılacaktır.

Sanata zarar vermeksizin. 25 paragraf 4 paragrafta atıfta bulunulan ilk dönem de dahil olmak üzere, iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden başlatılması dönemi. Bu Maddenin 1’ini ve paragraf 1 uyarınca sonraki tüm genişletmeleri. Bu makalenin 3’ü toplam iki ayı geçemez.

Komisyon, bu madde uyarınca yapılan bildirimleri derhal Avrupa Parlamentosu’na bildirir.

Madde 29
İç sınır kontrolü olmadan alanın genel işleyişini tehdit eden istisnai durumlarda özel prosedür

İç sınır kontrolü olmayan alanın genel işleyişinin, maddede atıfta bulunulan dış sınırlardaki kontrolde kalıcı ciddi eksikliklerin bir sonucu olarak tehdit edildiği istisnai durumlarda 21 ve bu koşulların iç sınır kontrolünün parçaları içinde veya dışında kamu politikası veya iç güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu ölçüde, Üye Devletler, paragraf 1 uyarınca, iç sınırlarda sınır kontrolünü yeniden yürütebilirler. Altı aydan fazla olmayan bir süre için bu maddenin 2. Bu istisnai durumlar devam ederse, bu süre, üç kereden fazla olmamak kaydıyla, altı aydan fazla olmayan sürelerle uzatılabilir.

Son çare olarak ve iç sınır kontrolü olmadan bölgedeki ortak menfaatleri korumak, diğer tüm önlemler, özellikle Madde 21 paragraf 1, belirlenen ciddi tehdidi etkin bir şekilde ele alamıyorsa, Konsey bir veya daha fazla Üye Devletin iç sınırlarının tüm uzunluğu boyunca veya belirli bölümlerinde sınır kontrollerini yeniden uygulamaya karar vermesini önerebilir. Konsey tavsiyesi Komisyon teklifine dayanmaktadır. Üye Devletler, Komisyon’dan Konseye bir tavsiye için böyle bir teklif sunmasını isteyebilir.

Konsey, tavsiyesinde, en azından Maddede atıfta bulunulan bilgileri belirtir. 27 bölüm 1 litre. a) -e).

Konsey, sınır kontrolünün bu Maddede belirtilen şartlara ve prosedüre uygun olarak uzatılmasını önerebilir.

Bir Üye Devlet, bu fıkra kapsamındaki iç sınırlarının tamamı veya belirli bölümleri boyunca sınır kontrolünü yeniden sunmadan önce, diğer Üye Devletleri, Avrupa Parlamentosunu ve Komisyonu buna göre bilgilendirecektir.

Üye Devlet, 1. paragrafta atıfta bulunulan öneriye uymuyorsa: 2, bu tür başarısızlıkların nedenlerini derhal Komisyona yazılı olarak bildirir.

Bu durumda Komisyon, ilgili Üye Devletin öne sürdüğü nedenleri ve bölgedeki ortak çıkarların korunması için iç sınır kontrolü olmaksızın etkilerini değerlendiren Avrupa Parlamentosu ve Konseyine bir rapor sunar.

Davanın aciliyetini uygun bir şekilde gerekçelendiriyorsa, bu şartların 1. paragraf uyarınca iç sınırlarda sınır kontrolünün uzatılmasını gerektirdiği durumlarda. 2, önceki restorasyon döneminin bitiminden 10 günden daha kısa bir süre önce bilinirse, Komisyon, maddede atıfta bulunulan prosedüre uygun olarak hemen uygulanabilir uygulama eylemleri yoluyla gerekli önerileri alabilir. 38 bölüm 3. Bu tür tavsiyeleri kabul ettikten sonraki 14 gün içinde, Komisyon Konsey’e paragraf 1 uyarınca bir öneri önerisi sunacaktır. Bu makalenin 2.

Bu Madde, Üye Devletler tarafından Madde uyarınca kabul edilebilecek önlemlere halel getirmez. 25, 27 ve 28. Kamu politikasına veya iç güvenliğe ciddi bir tehdit olması durumunda.

Makale 30
İç sınır kontrolü olmadan bölgenin genel işleyişini tehdit eden istisnai durumlar durumunda, iç sınırlarda sınır kontrolünün geçici olarak yeniden oluşturulması için kriterler

Son çare olarak ve Madde uyarınca 29 paragraf 2 Konsey, sınır kontrolünün bir veya daha fazla iç sınırda geçici olarak yeniden başlatılmasını önerecek, böyle bir tedbirin iç sınır kontrolü olmayan bir alanda kamu politikası veya iç güvenlik tehdidini ne ölçüde ele alabileceğini değerlendirecek ve önlemin orantılılığını değerlendirecektir. Tehdide karşı tutum. Bu değerlendirme, Üye Devlet veya ilgili Üye Devletler ve Komisyon tarafından sağlanan ayrıntılı bilgilere ve paragraf 1 uyarınca elde edilen bilgiler de dahil olmak üzere diğer ilgili bilgilere dayanacaktır. Bu makalenin 2. Böyle bir değerlendirme yapılırken özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

a) Ajans, Yönetmelik tarafından kurulan Avrupa İltica Destek Ofisi gibi Birliğin organları, kuruluş birimleri veya hizmetlerinden gelen destek de dahil olmak üzere ulusal veya Birlik düzeyinde veya hem ulusal hem de Birlik düzeyinde kullanılabilen veya kullanılabilecek teknik veya mali destek önlemlerinin mevcudiyeti Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) Hayır 439/2010 ait ( 30 ) Karar 2009/371 / JHA ve bu önlemler için tehdidini önlemek için yeterince katkıda bulunabilir hangi ölçüde kurduğu, ya da (bundan sonra “Europol” olarak anılacaktır) Avrupa Polis Ofisi, iç sınır kontrolü olmayan bir alanda kamu veya iç güvenlik;

b) 1053/2013 sayılı Tüzük (AB) kapsamında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde tespit edilen dış sınır kontrolleri ile ilgili ciddi eksikliklerin mevcut ve muhtemel gelecekteki sonuçları ve bu eksikliklerin dahili olmayan bir alanda kamu politikası veya iç güvenlik için ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğu sınır kontrolü;

c) İç sınır kontrolü olmayan alan içindeki kişilerin serbest dolaşımı için iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden uygulanmasının olası etkileri.

Madde uyarınca Konsey tavsiyesi için bir öneri kabul etmeden önce 29 paragraf Komisyon:

a) Daha fazla bilgi için Üye Devletlerden, Ajanstan, Europol’den veya diğer Birlik kurumlarından veya ajanslarından bilgi isteyin;

b) Bu öneriyle ilgili bilgileri almak veya doğrulamak için Üye Devletlerin ve Ajansın, Europol’ün veya Birliğin herhangi bir yetkili organının, kuruluş biriminin veya hizmetinin uzmanlarının desteğiyle yerinde ziyaretler gerçekleştirin.

Madde 31
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Bilgilendirilmesi

Komisyon ve ilgili Üye Devlet veya ilgili Üye Devletler, Maddenin uygulanmasına yol açabilecek herhangi bir durumun meydana geldiği en kısa sürede Avrupa Parlamentosu ve Konsey’i bilgilendirir 21 ve 25-30.

Makale 32
İç sınırlarda sınır kontrolü tekrar uygulandığında uygulanacak hükümler

Sınır kontrolünün iç sınırlarda yeniden yürürlüğe girmesi halinde, Başlık II’nin ilgili hükümleri buna göre uygulanacaktır.

Makale 33
İç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden oluşturulması hakkında rapor

İç sınırlarda sınır kontrolünün kaldırılmasından sonraki dört hafta içinde, iç sınırlarda sınır kontrolü gerçekleştiren Üye Devlet, özellikle ilk değerlendirmeyi ve söz konusu kriterlere uygunluğu gösteren, iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden başlatılması hakkında bir rapor sunacaktır.

Sanatta. 26, 28 ve 30, kontrollerin yapılması, komşu Üye Devletlerle pratik iş birliği, kişilerin serbest dolaşımı üzerindeki etkilerin kontrol edilmesi, sınır kontrolünün yeniden uygulanmasının orantılılığının ex post değerlendirmesi de dahil olmak üzere, iç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden üretilmesinin etkinliği.

Komisyon, bir veya daha fazla iç sınırda sınır kontrolünün geçici olarak yeniden başlatılmasının bu ex-post değerlendirmesi hakkında görüş bildirebilir.

Komisyon, yılda en az bir kez Avrupa Parlamentosu ve Konseyine, bölgenin iç sınır kontrolü olmadan işleyişi hakkında bir rapor sunar. Rapor, iç sınırlarda sınır kontrolünü yeniden uygulamak için belirli bir yılda alınan tüm kararların bir listesini içerir.

Makale 34
Halkı bilgilendirmek

Komisyon ve ilgili Üye Devlet, iç sınırlarda sınır kontrolünü yeniden uygulamaya koyma kararı hakkında halkı koordineli bir şekilde bilgilendirir, özellikle de güvenlik önlemleri geçersiz kılınmadıkça önlemin başladığı ve bittiği tarihi belirtir.

Madde 35
Gizlilik

İlgili Üye Devletin talebi üzerine, diğer Üye Devletler, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon, sınır kontrolünün yeniden üretilmesi ve genişletilmesi ve Madde uyarınca hazırlanan raporun gizliliğine saygı gösterir. 33.

Schengen Vize Kuralları Başlık IV

Nihai Hükümler

Makale 36
Eklerdeki değişiklikler

Komisyon, Madde uyarınca yetki verilen eylemleri kabul etme yetkisine sahiptir. 37 Ek III, IV ve VIII’deki değişikliklere ilişkin.

Madde 37
Delegasyonun kullanılması

Devredilen eylemleri kabul etme yetkisi, bu Maddede belirtilen koşullara tabi olarak Komisyona verilir.

2.Maddede atıfta bulunulan yetki devri kanunlarını kabul etme yetkisi 13 bölüm 5 ve sanatta. 36, süresiz olarak Komisyona emanet edilmiştir.

Sanayide bahsedilen güçlerin aktarılması. 13 bölüm 5 ve sanat. 36 Avrupa Parlamentosu veya Konsey tarafından her zaman geri alınabilir. İptal kararı, burada belirtilen hakların devrine son verir. İptal kararı, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasını takip eden günden veya burada belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Halihazırda yürürlükte olan delege edilen hiçbir eylemin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Delege edilen bir kanunu kabul eder etmez, Komisyon aynı anda Avrupa Parlamentosu ve Konseyine iletir.

Sanat esasına göre kabul edilen bir delegasyon kanunu. 13 bölüm 5 ve sanat. 36 ancak ne Avrupa Parlamentosu ne de Konsey, bu eylemin Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e iletilmesinden itibaren iki ay içinde itiraz etmediyse veya bu süre sona ermeden önce hem Avrupa Parlamentosu hem de Konsey Komisyon’a itiraz edecek. Bu süre, Avrupa Parlamentosu veya Konseyin inisiyatifiyle iki ay uzatılır.

Madde 38
Komite prosedürü

 1. Komisyona bir komite yardımcı olur. Bu komite, 182/2011 sayılı AB Yönetmeliği anlamında bir komite olacaktır.
 2. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, 5. Madde uygulanır. 182/2011 sayılı AB Yönetmeliği 5. Komitenin görüş bildirmediği durumlarda, Komisyon taslak uygulama kanunu ve maddesi kabul etmez. 5 paragraf 182/2011 sayılı (AB) Yönetmeliğin 4. maddesinin üçüncü alt paragrafı.
 3. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, 5. Madde uygulanır. (AB) 182/2011 sayılı Yönetmeliğin 8. 5.

Madde 39
Bildirimler

Üye Devletler Komisyona şunları bildirecektir:

a) Sanat kapsamındaki belgeler için ayrıca ikamet izinlerinin listesi. 2 nokta 16 lit. a) ve sanatta yer alan belgeler. 2 nokta 16 lit. B), Sanat kapsamına giren bir oturma izni örneği ile. 2 nokta 16 lit. B). 2004/38 / EC Direktifine göre verilen ikamet kartları özel olarak belirtilmiş olup, (EC) 1030/2002 sayılı Tüzükte belirtilen muntazam formatta olmayan bir biçimde verilen ikamet kartları için bu belgelerin örnekleri rapor edilecektir;

b) Sınır geçiş noktalarının listesi;

c) Ulusal makamlar tarafından yıllık olarak belirlenen dış sınırlarını geçmek için gereken referans miktarları;

d) Sınır kontrolünden sorumlu ulusal hizmetlerin listesi;

e) Dışişleri bakanlıkları tarafından verilen kart örnekleri;

f) Teknikte atıfta bulunulan dış sınırların geçişi ile ilgili hükümler istisnaları. 5 paragraf 2 lit. A);

g) sanatta atıfta bulunulan istatistikler. 11 paragraf 3.

Komisyon, Üye Devletlere ve paragraf 1 uyarınca sağlanan kamuya açık bilgilere sağlayacaktır: 1 Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanarak, C serisi ve diğer uygun yollarla.

Makale 40
Düşük sınır trafiği

Bu Yönetmelik, Birlik’in yerel sınır trafiği ve yerel sınır trafiği ile ilgili mevcut ikili anlaşmalara halel getirmez.

Madde 41
Ceuta ve Melilla

Bu Yönetmeliğin hükümleri, İspanya Krallığı’nın 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşmasını Uygulayan Sözleşmeye Katılması Sözleşmesi’nin Son Yasası’nda, İspanya Krallığı’nın Ceuta ve Melilla şehirleri hakkında beyanında belirtilen Ceuta ve Melilla şehirleri için geçerli olan özel hükümleri etkilemeyecektir. (31).

Makale 42
Üye Devletler tarafından bilgi iletişimi

Üye Devletler Madde ile ilgili ulusal hükümleri Komisyona bildireceklerdir 23 lit. c) ve d), teknikte belirtilen yaptırımlar. 5 paragraf 3 ve bu Tüzük uyarınca izin verilen ikili anlaşmalar. Bu hükümlerde sonradan yapılacak değişikliklere ilişkin bilgiler beş iş günü içinde sağlanacaktır.

Üye Devletler tarafından sağlanan bilgiler Avrupa Birliği C serisinin Resmi Gazetesinde yayınlanmaktadır.

Makale 43
Değerlendirme mekanizması

Antlaşmalar uyarınca ve ihlal prosedürlerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin her Üye Devlet tarafından uygulanması bir değerlendirme mekanizması aracılığıyla değerlendirilir.

Değerlendirme mekanizmasının işleyişini düzenleyen ilkeler 1053/2013 sayılı (AB) Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu değerlendirme mekanizması kapsamında, Üye Devletler ve Komisyon, bu Tüzüğün doğru bir şekilde uygulandığını ve Komisyon’un bu değerlendirmeleri Üye Devletlerle yakın iş birliği içinde koordine etmek için müştereken düzenli, nesnel ve tarafsız değerlendirmeler yapacaklardır. Mekanizma uyarınca, her Üye Devlet, Komisyon temsilcilerinden ve Üye Devletler tarafından atanan uzmanlardan oluşan küçük bir ekip tarafından beş yıldan fazla olmayan aralıklarla değerlendirilir.

Değerlendirmeler, iç veya dış sınırlarda ilan edilmiş veya ilan edilmemiş saha ziyaretlerinden oluşabilir.

Bu değerlendirme mekanizması çerçevesinde, Komisyon çok yıllı ve yıllık değerlendirme programlarını ve değerlendirme raporlarını kabul etmekten sorumludur.

Herhangi bir eksiklik olması halinde, telafi eylemi için öneriler ilgili Üye Devlete iletilebilir.

Komisyon uyarınca kabul edilen değerlendirme raporunda Art. (AB) 1053/2013 sayılı Tüzüğün 14. maddesi, dış sınırlarda kontrollerin yürütülmesinde ciddi eksikliklerin bulunduğunu belirtmektedir. Bu Yönetmeliğin 21 ve 29. Maddeleri.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey, değerlendirmenin tüm aşamalarında bilgilendirilir; sınıflandırılmış belgelerdeki hükümler uyarınca, bunlara ilgili tüm belgeler de verilir.

Avrupa Parlamentosu (AB) 1053/2013 sayılı Tüzük hükümlerini değiştirme veya değiştirme önerileri hakkında derhal ve eksiksiz olarak bilgilendirilir.

Makale 44
Yürürlükten kaldırmak

(EC) 562/2006 sayılı Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan Tüzüğe yapılan atıflar, Ek X’daki korelasyon tablosuna uygun olarak bu Tüzüğe atıflar olarak yorumlanacaktır.

Makale 45
Yürürlüğe giriş

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasını takip eden 20. günde yürürlüğe girer.

Bu Tüzük bütünüyle bağlayıcıdır ve Antlaşmalara uygun olarak Üye Devletlerde doğrudan uygulanır.
Strazburg’da yapıldı,

9 Mart 2016.
Avrupa Parlamentosu için
M. SCHULZ
Başkan

Konsey için
EVET HENİS-PLASSCHAERT
Başkan

(1) 2 Şubat 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu’nun pozisyonu (henüz Resmî Gazetede yayınlanmadı) ve 29 Şubat 2016 tarihli Konsey Kararı.

(2) 15 Mart 2006 tarih ve 562/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, kişilerin sınır ötesi hareketini düzenleyen kurallar hakkında bir Topluluk Kodu belirleyen Yönetmelik (Schengen Sınırlar Kanunu) (OJ L 105, 13.4.2006, s. 1).

(3) Bkz. Ek IX.

(4) OJ L 239, 22.9.2000, s.19.

(5) OJ C 313, 16.12.2002, s.97.

(6) 9 Temmuz 2008 tarihli Vize Bilgi Sistemi (VIS) hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 767/2008 sayılı Tüzüğü ve kısa süreli vizeler ile Üye Devletler arasında veri alışverişi (VIS Yönetmeliği) (OJ) L 218, 13.8.2008, sayfa 60)

(7) Avrupa Birliği Üye Devletlerinin Dış Sınırlarında Operasyonel İşbirliği Yönetimi için bir Avrupa Ajansı oluşturan 26 Ekim 2004 tarih ve 2007/2004 / EC sayılı Konsey Tüzüğü (OJ L 349, 25.11.2004, s.1 ).

(8) 19 Aralık 1991 tarih ve 3925/91 sayılı ve el bagajı ile Topluluk içi uçuş yapan kişilerin ambarları ve Topluluk içinde denizden geçen kişilerin bagajlarının kaldırılması ile ilgili kontrol ve formalitelerin kaldırılmasına ilişkin 3925/91 sayılı Konsey Tüzüğü (OJ L 374, 31.12 1991, s.4).

(9) Schengen müktesebatının uygulanmasını doğrulamak için bir değerlendirme ve izleme mekanizması oluşturan ve Daimî Komitesi oluşturan 16 Eylül 1998 tarihli İcra Komitesi’nin kararını yürürlükten kaldıran 7 Ekim 2013 tarih ve 1053/2013 sayılı Konsey Tüzüğü Schengen müktesebatının değerlendirilmesi ve uygulanması (OJ L 295, 6.11.2013, s.27).

(10) 16 Şubat 2011 tarih ve 182/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Komisyon’un uygulama yetkilerini kullanmasının kontrolüne ilişkin mekanizmalara ilişkin kural ve genel ilkeleri belirleyen (AB) Tüzüğü (OJ L 55, 28.2.2011, s.13).

(11) Avrupa Polis Dairesi’ni (Europol) kuran 6 Nisan 2009 tarihli Konsey Kararı 2009/371 / JHA (OJ L 121, 15.5.2009, s.37).

(12) OJ L 239, 22.9.2000, s.69.

(13) OJ L 176, 10.7.1999, s.36.

(14) Avrupa Birliği Konseyi ve İzlanda Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı tarafından bu iki Devletin Schengen müktesebatının uygulanması, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilişkilendirilmesine ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 17 Mayıs 1999 tarih ve 1999/437 / EC sayılı Konsey Kararı (OJ L 176, 10.7.1999, s.31).

(15) OJ OJ L 53, 27.2.2008, s.52.

(16) Schengen uygulanması, uygulama ve gelişimi ile ülkeye Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında Anlaşması Avrupa Topluluğu adına sonuca On Konsey Kararı 28 2008/146 / AT Ocak 2008. Müktesebatı (Elçilerin U.L 53, 27.2.2008, s.1).

(17) OJ OJ L 160, 18.6.2011, s.21.

(18) Avrupa Birliği adına, Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu, İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliğinin Avrupa Birliği ve Avrupa Topluluğu Anlaşması’na katılımına ilişkin Protokolün sonuçlandırılmasına ilişkin 7 Mart 2011 tarih ve 2011/350 / EU Konsey Kararı ve İsviçre Konfederasyonunun iç sınırlardaki kontrollerin kaldırılması ve kişilerin hareketi ile ilgili Schengen müktesebatının uygulanmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katılımı ile ilgili İsviçre Konfederasyonu ( OJ L 160, 18.6.2011, s. 19 ).

(19) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığından Schengen müktesebatının belirli hükümlerini kendisine uygulama talebine ilişkin 29 Mayıs 2000 tarihli 2000/365 / EC sayılı Konsey Kararı (OJ L 131, 1.6.2000, s.43) .

(20) İrlanda’nın Schengen müktesebatının belirli hükümlerini kendisine uygulama başvurusu ile ilgili 28 Şubat 2002 tarihli 2002/192 / EC sayılı Konsey Kararı (OJ L 64, 7.3.2002, s. 20).

(21) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2004/38 / EC sayılı Direktifi, Birlik vatandaşlarının ve aile üyelerinin 1612/68 sayılı (EEC) sayılı Tüzüğü değiştirerek Üye Devletler topraklarında serbestçe hareket etme ve ikamet etme hakkına ilişkin Direktifi ve 64/221 / AET, 68/360 / AET, 72/194 / AET, 73/148 / AET, 75/34 / AET, 75/35 / AET, 90/364 / AET, 90/365 / AET ve 93/96 / EEC (OJ L 158, 30.4.2004, sayfa 77).

(22) İkinci nesil Schengen Bilgi Sistemi’nin (SIS II) kurulması, işletilmesi ve kullanımı hakkında 20 Aralık 2006 tarih ve 1987/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (OJ L 381, 28.12.2006, s. 4).

(23) Üçüncü ülke vatandaşları için ikamet izinleri için tek biçimli bir format oluşturan 13 Haziran 2002 tarih ve 1030/2002 sayılı Konsey Tüzüğü (OJ L 157, 15.6.2002, s.1).

(24) Tek tip bir vize formu oluşturan 29 Mayıs 1995 tarih ve 1683/95 sayılı Konsey Tüzüğü (OJ L 164, 14.7.1995, s. 1).

(25) 15 Mart 2001 tarih ve 539/2001 sayılı Konsey Tüzüğü, vatandaşları dış sınırları geçerken vize sahibi olması gereken ülkeleri ve vatandaşları bu şarttan muaf tutulan ülkeleri listelemektedir (OJ L 81 21 Mart 2001, s.1).

(26) Vizeler üzerine Topluluk Kodu (Vize Kodu) oluşturan 13 Temmuz 2009 tarih ve 810/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (OJ L 243, 15.9.2009, s.1).

(27) Konsey Tüzüğü (EC) No 333/2002 formu hazırlanması üye devlet tarafından tanınmayan seyahat belgesine sahip kişilere Üye Devletler tarafından verilen vize tutturulmasına yönelik formlar için tek tip bir format Açık Şubat 2002 (18 eylemleri U.L 53, 23.2.2002, s.4).

(28) 16 Aralık 2008 tarih ve 2008/115 / EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Üye Devletlerin yasadışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarının iadesi için kullanılan ortak standartlar ve prosedürler hakkındaki Direktifi (OJ L 348, 24.12.2008, s. 98).

(29) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 11 Temmuz 2007 tarih ve 862/2007 sayılı Göç ve uluslararası koruma ve yürürlükten kaldırmayla ilgili Topluluk istatistikleri ve yabancı işçilerle ilgili istatistiklerin derlenmesi hakkında 311/76 sayılı Konsey Tüzüğü (AET) Hakkında Yönetmelik (OJ L 199, 31.7.2007, s.23).

(30) Avrupa İltica Destek Ofisi kuran 19 Mayıs 2010 tarihli ve 439/2010 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (OJ L 132, 29.5.2010, s.11).

(31) OJ L 239, 22.9.2000, sayfa 73.

Schengen Vize Kuralları Ek I

Giriş koşullarına uyumu doğrulamak için destekleyici belgeler

Sanatta atıfta bulunulan destekleyici belgeler. 6 fıkra 3 şunları içerebilir:

a) İş seyahati için:
(1) Bir şirket veya kurumdan ticaret, sanayi veya iş ile ilgili toplantılara, konferanslara veya etkinliklere katılmaya davet edilmesi;
(2) İş ilişkisinin veya mesleki ilişkinin varlığını doğrulayan diğer belgeler;
(3) Katılacakları fuar ve kongrelere giriş biletleri;

b) Çalışma veya diğer eğitim biçimleri için yapılan yolculuklar için:
(1) Temel veya tamamlayıcı eğitimin bir parçası olarak mesleki veya teorik derslere katılmak için didaktik kurum tarafından kabul edildiğini gösteren sertifika;
(2) Öğrenci kartları veya kurslara katılım sertifikaları;

c) Turizm veya kişisel nedenlerle yapılan yolculuklar için:
(1) Konaklama ile ilgili destekleyici belgeler:
—onunla kalırsa ev sahibinden bir davet,
—konaklama sağlayan kuruluştan destekleyici bir belge veya öngörülen konaklama yerini belirten diğer uygun belgeler;

(2) güzergahla ilgili destekleyici belgeler:
—Planlanan bir seyahatin veya öngörülen seyahat planlarını gösteren diğer uygun belgelerin rezervasyonunun teyidi;

(3) İade ile ilgili destekleyici belgeler:
—gidiş-dönüş veya gidiş-dönüş bilet;
d) Siyasi, bilimsel, kültürel, sportif veya dini etkinlikler veya başka nedenlerle yapılan seyahatler için:

Davetiyeler, giriş biletleri, katılımcı listesine veya mümkünse ev sahibi kuruluşun adını ve ziyaretin uzunluğunu veya ziyaretin amacını gösteren diğer uygun belgeleri belirten programlar listesine kayıt kanıtı.

Schengen Vize Kuralları Ek II

Bilgi kaydı

Tüm sınır geçiş noktalarında, tüm servis bilgileri ve diğer önemli bilgiler manuel veya elektronik kayda tabidir. Kayda tabi bilgiler özellikle şunları içerir:

a) her vardiyada yer alan sınır kontrollerinden ve diğer memurlardan yerel olarak sorumlu olan sınır muhafızının isimleri;

b) Madde uyarınca uygulanan kişiler üzerindeki kontrollerin basitleştirilmesi 9;

c) Sınırda pasaport ve vize yerine yedek belge düzenlenmesi;

d) Gözaltına alınan kişiler ve şikayetler (cezai suçlar ve idari ihlaller);

e) Madde uyarınca giriş yapmayı reddeden kişiler 14 (ret ve vatandaşlık gerekçeleri);

f) Giriş ve çıkış damgaları için güvenlik kodları, belirli bir zamanda veya belirli bir vardiyada belirli bir damga atanmış olan sınır muhafızlarının kimliği ve kayıp ve çalınan damgalarla ilgili bilgiler;

g) çeklere tabi kişilerin şikayetleri;

h) özellikle önemli polis veya adli tedbirler;

Üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat belgeleri, Maddeye uygun olarak giriş ve çıkışta sistematik olarak damgalanır Pulların özellikleri Yürütme Komitesi Schengen SCH / COM-EX (94) 16 rev kararında ve SCH / Gem-Handb (93) 15 (GİZLİ) kararında belirtilmiştir.

Pullarda kullanılan güvenlik kodları bir ayı geçmeyen düzenli aralıklarla değişir.

Vize şartına tabi olan üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında damga, kural olarak, vizenin eklendiği sayfanın karşı tarafına yerleştirilir.
Bu sayfa kullanılamazsa, damga bir sonraki sayfada görünecektir. Damga, makine tarafından okunabilen alana girilmemelidir.

Üye Devletler, sınır geçiş noktalarında kullanılan giriş ve çıkış damgalarının güvenlik kodları hakkında bilgi alışverişinden sorumlu ulusal irtibat noktalarını belirleyecek ve diğer Üye Devletleri, Konseyin Genel Sekreterliğini ve Komisyonunu bilgilendirecektir. Bu irtibat noktaları, ilgili Üye Devletin dış sınırında kullanılan muntazam giriş ve çıkış damgaları ile ilgili bilgilere, özellikle aşağıdakilerle ilgili bilgilere derhal erişebilecektir:

a) Belirli bir damganın atandığı sınır geçişi;

b) Belirli bir zamanda belirli bir damga atanmış olan sınır muhafızının kimliği;

c) Belirli bir zamanda verilen bir damganın güvenlik kodu.
Tek tip giriş ve çıkış damgaları ile ilgili tüm sorular yukarıda belirtilen ulusal irtibat noktaları aracılığıyla yapılır.

Ulusal irtibat noktaları derhal diğer irtibat noktalarına, Konsey Genel Sekreterliğine ve Komisyon’a temas noktalarının değiştirilmesinin yanı sıra kayıp ve çalıntı pullara ilişkin bilgileri iletecektir.

Schengen Vize Kuralları Ek V Bölüm A

Sınırda girişi reddetme prosedürleri

Girişin reddedilmesi durumunda yetkili sınır muhafızı:

a) Bölüm B’nin giriş formunun standart reddini tamamlar. İlgili üçüncü ülke vatandaşı formu imzalar ve imzalı formun bir kopyasını alır. Bir üçüncü ülke vatandaşı imzalamayı reddederse, sınır muhafızı “yorumlar” alanındaki form üzerinde ret olduğunu belirtir;

b) pasaporta silinmez siyah mürekkepte bir çarpı işareti ile iptal edilmiş bir giriş damgası yerleştirir ve sağdaki sınırlayıcının önüne, ayrıca silinmez mürekkeple, listenin yukarıda belirtilen standart formu içeren mektubu / girişlerine karşılık gelen harf (ler) i yazar. Girişin reddi;

c) Mümkünse, Madde ‘de belirtilen şartlara göre vizeyi iptal edin veya iptal edin (EC) 810/2009 sayılı Tüzüğün 34’ü;

d) ilgili üçüncü ülke vatandaşının kimliğini ve vatandaşlığını, üçüncü ülke vatandaşı sınırı geçmesine izin veren belgenin ayrıntılarını ve girişi reddetme nedenini ve tarihini sağlayarak kayıt veya listeye girişin reddedilmesini kaydedin.

Girişi reddedilen bir üçüncü ülke vatandaşı bir taşıyıcının hizmetlerini kullanarak sınıra gelirse, yerel yetkili makam:

a) nakliyeciye bir üçüncü ülke vatandaşı denetleme ve gecikmeden geldiği üçüncü ülkeye, sınırı geçmesine izin veren belgeyi yayınlayan üçüncü ülkeye veya kabul edileceği diğer üçüncü ülkelere taşıma veya başka yollar bulma talimatı verir sanat uyarınca taşıma. 2001/51 / EC sayılı Schengen Konvansiyonu ve Konsey Direktifinin 26. maddesi (1);

b) Nakliyeye devam etmeyi beklerken, giriş yasağını kabul etmeyen üçüncü ülke vatandaşlarının yasa dışı olarak girmesini önlemek için ulusal yasalara uygun olarak ve yerel koşulları göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alın.

Hem bir üçüncü ülke vatandaşının girişini reddetme hem de gözaltına alma gerekçeleri varsa, sınır muhafızları ulusal yasalara göre yapılacak eylemlere karar vermek için yetkili makamlarla temasa geçecektir.

Schengen Vize Kuralları Kısım B

Sınırda girişi reddetmek için standart form
(1) 28 Haziran 2001 tarih ve 2001/51 / EC sayılı Konsey Direktifi, Sanat. 14 Haziran 1985 tarihli Schengen Anlaşmasını uygulayan Sözleşmenin 26. maddesi (OJ L 187, 10.7.2001, s.45).

Schengen Vize Kuralları Ek VI

Üye Devletlerin dış sınırlarını geçmek için kullanılan farklı sınır türleri ve farklı ulaşım şekilleri için ayrıntılı kurallar

Kara sınırları

1.1. Trafikte check-in

1.1.1. Kişilerin etkin bir şekilde check-in yapmasını sağlamak için, güvenlik ve trafik akışını sağlarken sınır geçiş noktalarındaki trafik uygun bir şekilde yönetilir. Gerekirse, Üye Devletler ayrı trafik kanallarının oluşturulması ve trafik engelleme konusunda ikili anlaşmalar yapabilirler. Komisyon’u Madde uyarınca bilgilendireceklerdir. 42.

1.1.2. Kara sınırlarında, Üye Devletler, tavsiye ettiklerini düşünürlerse ve koşullar izin verirse, Madde uyarınca belirli sınır geçiş noktalarında ayrı şeritler oluşturabilir veya kullanabilir 10.

Üye Devletlerin yetkili makamları, istisnai durumlar veya trafik ve altyapı koşulları gerektiriyorsa, istedikleri zaman ayrı şeritleri devre dışı bırakabilir.

Üye Devletler, dış sınırlardaki sınır geçiş noktalarında ayrı şeritler oluşturmak için komşu ülkelerle iş birliği yapabilir.

1.1.3. Genel bir kural olarak, araçla seyahat eden kişiler check-in sırasında aracın içinde kalabilirler. Ancak, şartlar gerektiriyorsa, insanlardan aracı terk etmeleri istenebilir. Yerel koşullar izin veriyorsa,

Bu amaç için sağlanan yerlerde kapsamlı kontroller yapılacaktır. Güvenlik nedeniyle, iki sınır muhafızı mümkünse iade edecektir.


1.1.4. Ortak sınır geçiş noktaları

1.1.4.1. Üye Devletler, Üye Devlet sınır muhafızlarının ve üçüncü ülke sınır muhafızlarının yasalarına uygun olarak tek tek çıkış ve giriş kontrolleri yaptıkları müştereken işletilen sınır geçiş noktalarının oluşturulması ile ilgili olarak komşu üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalar yapabilir veya yürütebilirler. Ulusal. Ortak sınır geçiş noktaları bir Üye Devletin topraklarında veya üçüncü bir ülkenin topraklarında bulunabilir.

1.1.4.2. Bir Üye Devletin topraklarında bulunan müştereken işletilen sınır geçiş noktaları: Bir Üye Devletin topraklarında bulunan müştereken işletilen sınır geçiş noktalarını kuran ikili anlaşmalar, üçüncü bir ülkenin sınır muhafızlarına bu Üye Devletin topraklarında görevlerini yerine getirmeleri için aşağıdaki ilkelere uyma yetkisini içerir:

a) Uluslararası koruma: belirli bir Üye Devletin topraklarında uluslararası koruma için başvuran bir üçüncü ülke vatandaşı, AB iltica müktesebatı uyarınca bir Üye Devletteki ilgili prosedürlere erişim hakkına sahip olacaktır;

b) Bir kişinin gözaltına alınması veya mülklere el konulması: eğer üçüncü ülke sınır muhafızları bir kişinin tutuklanmasını veya el konulmasını veya mülklere el konulmasını haklı kılan gerçekler hakkında bilgi alırlarsa, bu gerçekler hakkında bir Üye Devletin makamlarına bilgi sağlarlar ve bir Üye Devletin makamları, ulusal ve AB yasalarına uygun olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlarlar. Ve ilgili kişinin uyruğundan bağımsız olarak uluslararası;

c) Birlik’e giren Birlik yasası kapsamında serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler: üçüncü ülke sınır muhafızları, Birlik yasaları uyarınca serbest dolaşım hakkından yararlanan kişilerin Birliğe girmesini engelleyemez. Üçüncü ülkeyi terk etmeyi reddetmeyi haklı kılan sebepler varsa, üçüncü ülke sınır muhafızları Üye Devlet makamlarını bunlar hakkında bilgilendirecek ve Üye Devlet makamları ulusal, Birlik ve uluslararası hukuka göre uygun takip tedbirlerinin alınmasını sağlayacaktır.

1.1.4.3. Üçüncü bir ülkenin topraklarında ortaklaşa işletilen sınır geçiş noktaları: üçüncü bir ülkenin topraklarında ortaklaşa işletilen sınır geçiş noktalarını kuran ikili anlaşmalar, bir Üye Devletin sınır muhafızlarına üçüncü bir ülkenin topraklarında görevlerini yerine getirme yetkisini içerir. Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda, bir Üye Devletin sınır muhafızları tarafından üçüncü bir ülkenin toprakları içinde müştereken işletilen bir sınır geçiş noktasında gerçekleştirilen herhangi bir kontrol, o Üye Devletin topraklarında gerçekleştirilmiş sayılır. Üye Devlet sınır muhafızları görevlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak, aşağıdaki ilkelere uygun olarak yerine getireceklerdir:

a) Uluslararası koruma: üçüncü ülke sınır muhafızlarının çıkış kontrolü yaptığı ve daha sonra uluslararası koruma için üçüncü bir ülkenin topraklarında bulunan bir Üye Devletin sınır muhafızlarına başvuran üçüncü ülke vatandaşı, Birliğe uygun olarak bir Üye Devletteki ilgili prosedürlere erişim hakkına sahip olacaktır. İltica alanında müktesebat. Üçüncü ülkenin yetkilileri, Üye Devletin topraklarındaki kişinin hareketini kabul eder;

b) Bir kişinin gözaltına alınması veya mülklere el konulması: eğer bir Üye Devlet sınır muhafızı, bir kişinin tutuklanmasını veya el konulmasını veya mülklere el konulmasını haklı kılan gerçekler hakkında bilgi alırsa, ulusal, AB ve uluslararası yasalara uygun hareket ederler. Üçüncü ülkenin yetkilileri, bir Üye Devletin topraklarında kişinin hareketini veya söz konusu nesnenin hareketini kabul eder;

c) Bilgi sistemlerine erişim: bir Üye Devletin sınır muhafızları, kişisel verileri Madde uyarınca işleyen bilgi sistemlerini kullanabilir 8. Üye Devletlerin, üçüncü şahısların makamları tarafından erişim de dahil olmak üzere, kişisel verileri kazara veya yasadışı imha veya kazara kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa veya erişime karşı korumak için Birlik yasalarının gerektirdiği teknik ve örgütsel güvenlik önlemlerini almalarına izin verilir.

1.1.4.4. Komşu bir üçüncü ülke ile ortaklaşa işletilen sınır geçiş noktalarıyla ilgili herhangi bir ikili anlaşmayı sonuçlandırmadan veya değiştirmeden önce, ilgili Üye Devlet, anlaşmanın Birlik hukukuna uygunluğu konusunda Komisyona danışacaktır. Mevcut ikili anlaşmalar 20 Ocak 2014 tarihine kadar Komisyona bildirilecektir.

Komisyon, sözleşmenin Birlik yasalarına aykırı olduğunu düşünürse, ilgili Üye Devleti bilgilendirir. Üye Devlet, belirlenen uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için sözleşmeyi makul bir süre içinde değiştirmek için gerekli tüm adımları atacaktır.

1.2. Demiryolu ile giriş

1.2.1. Check-in, yük trenleri ve boş depolar dahil olmak üzere dış sınırları geçen trenlerde hem yolcular hem de demiryolu çalışanları için yapılır. Üye Devletler, 1.1.4 maddesinde belirtilen ilkelere uyurken, bu kontrollerin nasıl yapılacağı konusunda ikili veya çok taraflı anlaşmalar yapabilirler. Bu kontroller aşağıdaki yollardan biriyle gerçekleştirilir:

—bir Üye Devletin topraklarındaki ilk varış istasyonunda veya son kalkış istasyonunda,
—trende, üçüncü bir ülkedeki son kalkış istasyonu ile bir Üye Devletin topraklarına ilk varış istasyonu arasındaki bir yolculuk sırasında veya tam tersi,
—üçüncü bir ülkenin topraklarında son kalkış istasyonunda veya ilk varış istasyonunda.

1.2.2. Buna ek olarak, yüksek hızlı yolcu trenlerinin akışını arttırmak için, üçüncü ülkelerden ayrılan trenlerin güzergahında doğrudan bulunan Üye Devletler, ilgili üçüncü ülkelerle yapılan ortak bir anlaşma uyarınca, 1.1.4 maddesinde belirtilen kurallara uymaya karar verebilirler. Üçüncü ülkelerden ayrılan trenlerdeki kişiler aşağıdaki yollardan biriyle:

—kişilerin trene bindikleri üçüncü bir ülkedeki istasyonlarda,
—kişilerin iniş yaptığı Üye Devletler topraklarındaki istasyonlarda,
—üçüncü bir ülkenin topraklarındaki istasyonlar ile Üye Devletlerin topraklarındaki istasyonlar arasında geçerken, kişilerin trende kalması şartıyla trende.

1.2.3. Üye ülkelerin topraklarında birkaç kez duran üçüncü ülkelerden gelen yüksek hızlı trenler için, eğer demiryolu taşıyıcının sadece Üye Devletlerin sınırları içerisindeki yolculuğun geri kalan kısmı için trene binebilmesi durumunda, bu yolcular trende veya varış istasyonunda giriş kontrollerine tabi tutulacaktır. 1.2.1 veya 1.2.2 maddelerinin ilk girintisine uygun olarak kontrollerin yapılması haricinde.

Yalnızca Üye Devletlerin sınırları içerisindeki yolculuğun geri kalan kısmı için trenle seyahat etmek isteyen kişilere, tren hareketinden önce, yolculuk sırasında veya varış istasyonunda giriş kontrollerine tabi olacakları açıkça bildirilecektir.

1.2.4. Ters yönde seyahat durumunda, trendeki kişiler benzer ilkeler üzerinde kalkış kontrolüne tabidir.

1.2.5. Sınır muhafızı, gerektiğinde bir demiryolu müfettişi yardımıyla bir vagonun iç kısmını, orada sınır kontrollerine tabi hiç kimsenin veya nesnenin gizlenmediğinden emin olmak için sipariş edebilir.

1.2.6. Trenin bir suç işlediğinden veya suç işlediğinden şüphelenilen veya yasadışı yollardan girmek isteyen üçüncü ülke vatandaşlarından saklandığına inanma gerekçeleri olduğu durumlarda, bir sınır bekçisi, ulusal hükümlerine uygun hareket edemezse, Üye Devletlere, Trenin hareket ettiği bölge.

Hava sınırları

2.1. Uluslararası havaalanlarında check-in prosedürleri

2.1.1. Üye Devletlerin yetkili makamları, havaalanı yöneticisinin iç uçuşlarda yolcuların fiziksel olarak diğer uçuşlarda yolculardan ayrılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasını sağlayacaktır. Bu amaçla, tüm uluslararası havaalanlarında uygun altyapı sağlanacaktır.

2.1.2. Sınır kontrol noktası aşağıdaki prosedüre göre belirlenecektir:

a) İç uçuşa geçen üçüncü ülke yolcuları, üçüncü ülke uçaklarının geldiği havaalanında giriş kontrollerine tabi olacaktır. Üçüncü bir ülkeye transfer yapan dahili uçuş yolcuları (transfer yolcuları), uçuşun üçüncü ülkeye gittiği havaalanında kalkış check-inine tabi olacaktır;

b) transfer yolcusu olmayan üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelere yapılan uçuşlar veya Üye Devletlerin uçak değişikliği olmayan havaalanlarında birden fazla mola veren uçuşlar için:

(1) Üye Devletlerin topraklarında önceden veya sonradan transfer yapılmaksızın üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelere uçuş yapan yolcular, havaalanında varış kontrolüne ve kalkış havaalanında kalkış kontrolüne tabidir;

(2) Uçak değiştirmeden (transit yolcular) Üye Devletlerin topraklarında birden fazla mola veren üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelere uçuşlarda bulunan yolcular ve bu yolcuların Üye Devletlerin sınırları dahilindeki bir seyahat aşaması için uçağa binemedikleri takdirde, giriş kontrollerine tabi olacaklardır geliş havaalanı ve gidiş havaalanına gidiş check-in’i;

(3) Bir havayolu, Üye Devletlerin topraklarında birden fazla mola veren üçüncü ülkelerden gelen uçuşlar için, yalnızca o bölgedeki bir seyahatin geri kalanında yolculara binebilirse, yolcular kalkış ve check-in havaalanında kalkış kontrolüne tabi tutulacaktır. Varış havaalanına giriş.

Bu molalar sırasında halihazırda uçağa binmiş olan ve Üye Devletlerin topraklarına binmemiş olan yolculara ilişkin kontroller (ii) maddesi uyarınca yapılacaktır. Ters prosedür, varış ülkesinin üçüncü bir ülke olduğu uçuş kategorileri için geçerlidir.

2.1.3. Sınır kontrolleri, iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi temelinde gerekçelendirilmedikçe, genellikle uçakta veya kapıda yapılmaz. Sınır geçiş noktası olarak hizmet veren havaalanlarında kişilerin sanatta belirtilen ilkelere uygun olarak kontrol edilebilmelerini sağlamak için. 7-14, Üye Devletler, havaalanı yetkililerinin yolcu trafiğini check-in odalarına yönlendirmek için uygun önlemleri almasını sağlayacaktır.

Üye Devletler, havaalanı yöneticisinin yetkisiz kişilerin güvenlik kısıtlı alanlarına girmesini veya bu alanlardan çıkmasını önlemek için gerekli önlemleri almasını sağlayacaktır. İç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi temelinde gerekçelendirilmedikçe, normal olarak transit alanda kontroller yapılmaz; özellikle, böyle bir vizeye sahip olup olmadıklarını kontrol etmek için havaalanı transit vizesi almak zorunda olan kişiler bu alanda kontrol edilebilir.

2.1.4. Mücbir sebep, yaklaşmakta olan bir tehdit veya yetkililerin emriyle, üçüncü bir ülkeden uçuş yapan bir uçağın sınır ötesi bir iniş alanı içine inmesi gerekiyorsa, bu uçağın uçuşu ancak sınır muhafızlarından ve gümrüklerinden izin alındıktan sonra devam edebilir. Aynı ilke, üçüncü bir ülkeden uçan bir uçak yetkisiz olarak iniş yaptığında da geçerlidir. Her durumda, bu uçakların yolcularının check-ininde, Madde 7-14.

2.2. İniş pedlerinde check-in prosedürleri

2.2.1. Kişiler üzerinde yapılan kontroller, Maddede belirtilen esaslara göre yapılır. 7-14, aynı zamanda ilgili ulusal düzenlemeler (‘iniş pedleri’) altında uluslararası havaalanları statüsüne sahip olmayan, ancak üçüncü ülkelerden veya üçüncü ülkelere giden yolları işletebilecekleri havaalanlarında.

2.2.2. 2.1.1 numaralı noktadan sapma yoluyla, hava alanlarının, Avrupa Parlamentosu ve Konsey (300) sayılı Tüzük (EC) hükümleri saklı kalmaksızın, diğer uçuşlarda yolcuların iç uçuşlarda fiziksel olarak ayrılmasını sağlamak için uygun düzenlemeleri yapmaları gerekmez (1) .

Buna ek olarak, düşük trafik hacimlerinde, gerekli personelin zamanında görevlendirilebileceğine dair bir garanti olması koşuluyla, sınır muhafızlarının sürekli varlığı gerekli değildir.

2.2.3. Sınır muhafızlarının iniş pistinde her zaman bulunmadığı durumlarda, böyle bir iniş pedi başı, sınır muhafızlarına, üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerden uçakların geliş ve gidişlerini bildirir.

2.3. Özel uçuşlarda kişilerin check-in’i

2.3.1. Üçüncü ülkelerden veya üçüncü ülkelere özel uçuşlar için, kaptan, hedef Üye Devletin sınır muhafızlarının ve varsa ilk Üye Devletin sınır muhafızlarının başlangıcından önce, Uluslararası Sivil Havacılık ve Kimlik Bilgileri Konvansiyonu Ek 2’ye uygun olarak bir uçuş planı içeren genel bir açıklama yapacaktır. Yolcular.

2.3.2. Üçüncü bir ülkeden bir Üye Devlete özel bir uçuşun diğer Üye Devletlerin topraklarında bir mola vermesi durumunda, Üye Devletin yetkili makamları sınır kontrollerini gerçekleştirecek ve 2.3.1 maddesinde atıfta bulunulan genel ifadeye giriş damgasını iliştirecektir.

2.3.3. Bir uçuşun üçüncü bir ülkenin topraklarında mola vermeden yalnızca veya münhasıran Üye Devletlerin topraklarına yönlendirilip yönlendirilmediğine dair şüphe duyulması halinde, yetkili makamlar havalimanlarındaki ve hava sahalarındaki kişileri 2.1 ila 2.2 maddelerine göre kontrol edecektir.

2.3.4. Yelken, mikro ışık, helikopterler, sadece kısa mesafeli uçuşlar ve hava gemileri olan küçük uçakların geliş ve gidişine ilişkin düzenlemeler, ulusal yasa ve varsa, ikili anlaşmalar ile belirlenir.

Deniz sınırları

3.1. Deniz trafiği için genel temizleme prosedürleri

3.1.1. Gemilere ilişkin kontroller, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi anlamında geminin hemen yakınında ya da gemide kara sularında bulunan giriş ya da kalkış limanında ya da bu amaç için sağlanan tesislerde yapılacaktır. Üye Devletler, seyahat sırasında veya geminin varışında veya ayrılışında, 1.1.4 maddesinde belirtilen ilkelere uyarak, üçüncü bir ülkenin topraklarına kontroller yapılabilecek sözleşmeler yapabilirler.

3.1.2. Kaptan, gemi acentesi veya kaptan tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş veya kamu makamı tarafından kabul edilebilir bir şekilde kimliği doğrulanmış herhangi bir kişi (bundan sonra “kaptan” olarak anılacaktır) Form 5’te (mürettebat listesi) gerekli bilgileri içeren tüm yolcuların bir listesini hazırlayacaktır. Ve uluslararası deniz ticaretini (FAL Konvansiyonu) kolaylaştırma Sözleşmesinin 6 nolu numarası (yolcu listesi) ve varsa vize veya oturma izni numaraları:

—limana girmeden en geç 24 saat önce veya
—seyahat süresi 24 saatten az ise, en geç bir önceki limandan ayrılırken veya
—çağrı limanı bilinmiyorsa veya çağrı limanı yolculuk sırasında değiştiyse, çağrı limanı bilinir öğrenilmez.

Kaptan sınır muhafızlarının listelerini veya ulusal yasaların öngördüğü takdirde, sınır muhafızlarının listelerini derhal iletecek diğer ilgili makamlara iletecektir.

3.1.3. 3.1.2 maddesinde atıfta bulunulan sınır muhafızları veya diğer makamlar, gemi limanda iken talep üzerine sunacak olan makbuz onayını (listenin imzalı kopyası (mektup) veya elektronik makbuz onayını) kaptana iletecektir.

3.1.4. Kaptan, mürettebatın kompozisyonunda veya yolcu sayısında meydana gelen değişiklikleri derhal yetkili makamlara bildirecektir.
Ayrıca kaptan, 3.1.2 maddesinde belirtilen zaman sınırı dahilinde, biletsiz seyahat eden yolcuların varlığını derhal yetkili makamlara bildirecektir.

Ancak kaptan bu yolculardan hala sorumludur.

Maddeden istisna yoluyla Paragraf 5 ve 8, gemideki kişiler üzerinde düzenli kontroller yapmaz. Ancak, iç güvenliğe yönelik tehdidin ve yasadışı göç riskinin değerlendirilmesi temelinde gerekçelendirildiği durumlarda, sınır muhafızları gemiyi arayacak ve gemideki kişileri kontrol edecektir.

3.1.5. Geminin kaptanı, yetkili mercilere geminin kalkışını zamanında ve ilgili limandaki yürürlükteki kurallara uygun olarak bildirecektir.

3.2. Belirli nakliye türleri için ayrıntılı check-in prosedürleri

Cruise gemileri

3.2.1. Yolcu gemisinin kaptanı, rota ve yolculuk programı belirlenir belirlenmez ve madde 3.1.2’de belirtilen tarihten daha geç olmamak kaydıyla, güzergahın ve yolculuk programının programını yetkili makama iletir.

3.2.2. Yolculuk rotası, yalnızca Üye Devletlerin topraklarında bulunan limanları içeriyorsa, Maddeden istisna olarak 5 ve 8 sınır kontrolleri yapmazken, bir yolcu gemisi sınır geçiş noktası olmayan limanlara girebilir.

Ancak, yalnızca iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi temelinde gerekçelendirilirse, bu gemilerin mürettebatı ve yolcuları kontrol edilir.

3.2.3. Yolculuk rotası, hem Üye Devletlerin topraklarında bulunan limanları hem de üçüncü ülkelerin topraklarında bulunan limanları Maddeden sapma yoluyla içeriyorsa 8 sınır kontrolü aşağıdaki gibi yapılacaktır:

a) bir kruvaziyer gemisinin üçüncü bir ülkenin topraklarındaki bir limandan gelmesi ve bir Üye Devletin topraklarında bir limana ilk kez girmesi durumunda, mürettebat ve yolcular 3.1 numaralı maddede belirtilen mürettebat ve yolcu listeleri temelinde giriş kontrollerine tabi tutulacaktır. 0,2.

Kıyıya çıkan yolcular, sanata göre giriş kontrollerine tabidir. 8, iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi, bu tür kontrollerin yapılmasına gerek olmadığını göstermezse;

b) üçüncü bir ülkenin topraklarında bulunan bir limandan gelen ve bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir limana tekrar giren bir yolcu gemisi durumunda, mürettebat ve yolcular, madde 3.1’de belirtilen kişisel mürettebat ve yolcu listeleri bazında giriş kontrollerine tabi tutulacaktır. .2, yolcu gemisinin Üye Devletin topraklarında bulunan bir önceki limana girmesinden bu yana bu listelerde yapılan değişikliklerle ilgili olarak.
Kıyıya çıkan yolcular, sanata göre giriş kontrollerine tabidir. 8, iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi, bu tür kontrollerin yapılmasına gerek olmadığını göstermezse;

c) bir yolcu gemisinin bir Üye Devletin ülkesindeki bir limandan gelmesi ve böyle bir limana girmesi durumunda, kıyıya çıkan yolcular Madde uyarınca giriş kontrollerine tabi tutulacaktır. 8, bu tür kontrollerin yapılması şartı iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesinden kaynaklanıyorsa;

d) bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir limandan ayrılan ve üçüncü bir ülkenin topraklarında bulunan bir limana doğru giden bir yolcu gemisi durumunda, mürettebat ve yolcular, mürettebat ve yolcuların kişisel listelerine göre çıkış kontrollerine tabi tutulacaktır.

Bu tür bir kontrol gerekliliğinin iç güvenlik ve yasadışı göç riskinin değerlendirilmesinden kaynaklandığı durumlarda, gemideki yolcular Madde uyarınca çıkış kontrolüne tabidir. 8;

e) bir yolcu gemisinin bir Üye Devletin limanından ayrılması ve böyle bir limana yönelmesi durumunda, çıkış kontrolü yapılmayacaktır.

Ancak, yalnızca iç güvenlik tehdidinin ve yasadışı göç riskinin değerlendirilmesi temelinde gerekçelendirilirse, bu gemilerin mürettebatı ve yolcuları kontrol edilecektir.

Eğlence amaçlı yelkencilik

3.2.4. Maddeden istisna yoluyla Üye Devletlerde bir limana gelen veya bir limana giden 5 ve 8 kişilik teknelerde sınır kontrolü yapılmaz ve sınır geçiş noktası olmayan bir limana girebilir.

Bununla birlikte, eğer bu, yasadışı göç riskinin değerlendirilmesinden kaynaklanıyorsa ve özellikle üçüncü bir ülkenin kıyı şeridinin ilgili Üye Devletin topraklarının yakınında olduğu durumlarda, kişiler veya eğlence gemilerinin aranması konusunda kontroller yapılacaktır.

3.2.5. Maddeden istisna yoluyla Şekil 5, üçüncü bir ülkeden gelen bir eğlence gemisi, sınır geçiş noktası dışında bir limana istisnai olarak girebilir. Bu gibi durumlarda, gemideki kişiler limana giriş izni almak için liman yetkililerine rapor verir. Liman makamları, varış noktasını bildirmek için sınır geçiş noktası olan en yakın liman makamlarıyla temasa geçer. Yolcu beyanı, gemideki kişilerin bir listesini liman otoritelerine sunarak yapılır. Bu liste en geç varışta sınır muhafızlarına sunulacaktır.

Benzer şekilde, mücbir sebep nedeniyle, üçüncü bir ülkeden gelen bir rekreasyon teknesi sınır geçişi dışındaki bir limana yanaşmak zorunda kalırsa, liman yetkilileri geminin varlığını bildirmek için en yakın limanın sınır kapısı olan yetkililerle temasa geçecektir.

3.2.6. Bu brifing sırasında, geminin tüm teknik özelliklerini ve gemideki kişilerin adlarını içeren bir belge sunulacaktır. Böyle bir belgenin bir kopyası giriş ve çıkış limanlarındaki yetkililere iletilir. Bir geminin Üye Devletlerden birinin karasularında kaldığı süre boyunca, bu listenin bir kopyası geminin belgelerinde görünecektir.

Kıyı balıkçılığı

3.2.7. Maddeden istisna yoluyla Her gün veya 36 saat içinde kayıt limanına veya üçüncü bir ülkenin topraklarında bulunan bir limana yanaşmadan Üye Devletlerin topraklarında bulunan başka bir limana dönen kıyı balıkçı teknelerinin mürettebatının 5 ve 8’i sistematik açıklığa tabi tutulamaz.

Bununla birlikte, kontrollerin sıklığını belirlemek için, özellikle üçüncü bir ülkenin kıyı şeridinin ilgili Üye Devletin topraklarının yakınında olduğu durumlarda, yasadışı göç riskinin bir değerlendirmesi dikkate alınmaktadır. Kişiler üzerindeki kontroller veya geminin aranması, bu risk seviyesine göre yapılacaktır.

3.2.8. Bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir limana kayıtlı olmayan kıyı balıkçı gemilerinin mürettebatı, denizcilerin hükümlerine göre kontrol edilecektir.

Feribot bağlantıları

3.2.9. Üçüncü ülkelerde bulunan limanlara feribot bağlantısı kullanan kişiler üzerinde kontroller yapılır. Aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a) Üye Devletler, mümkün olan yerlerde, 10;

b) yaya yolcular bireysel check-in işlemine tabidir;

c) Araçtaki yolcular üzerinde kontroller araçtayken yapılır;

d) Koçla seyahat eden feribot yolcuları yaya yolcu olarak kabul edilir. Check-in için bu yolcular antrenörü terk ederler;

e) Kamyon şoförleri ve beraberindeki tüm kişilerin kontrolleri araçtayken yapılır. Bu check-in prensibi, diğer yolcular için check-in’den ayrı olarak düzenlenmelidir;

f) check-in işleminin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için yeterli sayıda kapı sağlanır;

g) Özellikle yasadışı göçmenleri tespit etmek için, yolcular tarafından kullanılan ulaşım araçları en azından rastgele kontrole tabi tutulacak ve gerektiğinde nakliye araçlarında bulunan kargo ve diğer nesneler de kontrol edilecektir;

h) Feribot mürettebatının üyeleri ticaret gemilerinin mürettebat üyeleri gibi muamele görür;

1) Madde

3.1.2 (yolcu ve mürettebat listelerini gönderme yükümlülüğü) geçerli değildir. Gemideki kişilerin listesinin 98/41 / EC (2) sayılı Konsey Direktifi uyarınca hazırlanması gerekiyorsa, kaptan, bu listenin bir kopyasını üçüncü ülkenin limanından ayrıldıktan sonra en geç 30 dakika içinde Üye Devletlerin ülkesine giriş limanının yetkili makamına iletecektir.

3.2.10. Üçüncü bir ülkeden gelen ve Üye Devletlerin sınırları içinde birden fazla limana çağrı yapan bir feribotun, yolcuları yalnızca o bölgedeki yolculuğun geri kalan aşaması için başlatması durumunda, bu yolcular kalkış limanında bir çıkış kontrolüne ve giriş limanında bir giriş kontrolüne tabi tutulacaktır.

Bu tür çağrı limanlarında feribotta olan ve Üye Devletlerin topraklarına binmemiş olan kişilerin kontrolleri varış limanında yapılacaktır. Ters prosedür, hedef ülke üçüncü bir ülke olduğunda geçerlidir.

Üye Devletler arasındaki nakliye bağlantıları

3.2.11. Maddeden istisna yoluyla 8 Üye Devletlerin topraklarında yer alan aynı limanlardan ikisi veya daha fazlası arasındaki yük bağlantılarında, Üye Devletlerin topraklarının dışında yer alan herhangi bir limana çağrı yapmadan ve mal nakliyesini içeren sınır kontrolleri yapılmayacaktır.

Ancak, yalnızca iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi ile gerekçelendirilirse, bu gemilerin mürettebatı ve yolcuları kontrol edilecektir.

Ülke içi

4.1. “Bir dış sınır geçişini içeren iç navigasyon”, nehir, kanal ve göllerdeki her türlü tekne ve yüzen geminin ticari veya eğlence amaçlı kullanımını kapsar.

4.2. Ticari amaçlar için kullanılan tekneler için, isimleri mürettebat üyeleri listesinde görünen kaptan ve çalışanlar ile gemide ikamet eden aile üyeleri mürettebat üyesi veya eşdeğeri olarak kabul edilir.

4.3. İç su yollarındaki kontroller için 3.1 ila 3.2 arasındaki ilgili hükümler buna göre uygulanacaktır.

(1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 300/2008 sayılı 11 Mart 2008 tarihli sivil havacılık güvenliği ve yürürlükten kaldırılması alanındaki ortak kurallara ilişkin (AT) 2320/2002 sayılı Tüzük (EC) L 97, 9.4 2008, s.72).

(2) Topluluk Üye Devletlerinin limanlarına veya Topluluk Üye Devletlerinin limanlarına yelken yapan yolcu gemilerinde seyahat eden kişilerin kaydına ilişkin 18 Haziran 1998 tarih ve 98/41 / EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 188, 2.7.1998, s. 35).

Schengen Vize Kuralları Ek VII

Belirli kişi kategorileri için özel kurallar

Devlet Başkanları

Maddeden istisna yoluyla 6 ve sanat. 8-14 devlet başkanı ve geliş ve gidişleri sınır muhafızları tarafından diplomatik yollarla resmen ilan edilen delegasyon üyeleri sınır kontrollerine tabi tutulamaz.

Uçak pilotları ve diğer mürettebat üyeleri

2.1. Maddeden istisna yoluyla 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek 9’da yer alan ve görevlerini yerine getirirken ve bu belgelere dayanarak 6 pilot lisans sahibi veya mürettebat üyesi sertifikası:

a) Bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir mola veya varış havaalanında yönetim ve iniş;

b) Bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir mola veya varış havalimanının belediyesine girmek;

c) Herhangi bir ulaşım yöntemiyle, aynı havalimanından kalkan bir uçağa binmek için bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir havaalanına gidebilirsiniz.

Diğer durumlarda, sanatın gereksinimleri. 6 fıkra 1.

2.2. Mürettebat üyelerini kontrol etmek için, art. 7-14. Mümkün olduğunda uçuş ekiplerine öncelik verilecektir. Yolcuların önünde veya özel olarak belirlenmiş yerlerde kontrol edilirler. Maddeden istisna yoluyla Görevlerini yerine getirirken sınır kontrollerinden sorumlu personel tarafından bilinen 8 mürettebat sadece rastgele kontrollere tabi tutulabilir.

Denizciler

Maddeden istisna yoluyla 5 ve 8, Üye Devletler, denizcilerin Kimlik Kartları 108 (1958) veya 185 (2003) Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi, Uluslararası Deniz Ticaretini Kolaylaştırma Sözleşmesi (FAL Sözleşmesi) ve yürürlükteki ulusal yasalar uyarınca bir denizcinin kimlik belgesini elinde tutan denizcilere yetki verebilir. Soyadı olması şartıyla gemilerinin çağrı limanında veya bitişik belediyelerde kalmak veya Üye Devletlerin topraklarını gemilere dönmeleri için karaya giderek Üye Devletlerin topraklarına girmeleri daha önce kontrol için yetkili makamlara gönderilmiş olan gemi mürettebatı listesinde görünürler.

Ancak, iç güvenlik ve yasadışı göç tehdidinin değerlendirilmesi temelinde, denizciler Madde uyarınca yapılan kontrollere tabi tutulacaktır. 8 sınır muhafızları tarafından karaya çıkmadan önce.

Diplomatik, resmi veya hizmet pasaportu sahipleri ve uluslararası organizasyon üyeleri

4.1. Özel imtiyazları ve dokunulmazlıkları nedeniyle, üçüncü ülkeler tarafından düzenlenmiş diplomatik, resmi veya hizmet pasaportu sahipleri veya Üye Devletler tarafından tanınan hükumetleri ve 4.4. Maddede sayılan uluslararası kuruluşlar tarafından görevlerinin bir parçası olarak düzenlenen belge sahipleri, uygun olan yerlerde hala vize şartına tabi olsalar bile, sınır geçiş noktalarındaki diğer gezginlere göre öncelik verilebilir.

Maddeden istisna yoluyla 6 fıkra 1 litre. c) Bu tür belgelere sahip kişilerin yeterli geçim araçlarına sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmez.

4.2. Dış sınırda rapor eden bir kişi ayrıcalıklar, dokunulmazlıklar ve muafiyetler isterse, sınır muhafızlarından, ilgili belgelerin, özellikle de akreditasyon devleti tarafından verilen sertifikaların veya diplomatik pasaportun veya başka bir yolla, durumunun kanıtını vermesini isteyebilir. Şüphe durumunda, sınır muhafızı acil ihtiyaç durumunda doğrudan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçebilir.

4.3. Akredite diplomatik misyonlar ve konsolosluk temsilcilikleri ve aileleri, Madde ‘de atıfta bulunulan kartın ibraz edilmesi üzerine Üye Devletlerin topraklarına girebilirler 20 fıkra 2 ve sınırı geçmeye yetki veren bir belge.

Ayrıca, Maddeden istisna yoluyla Sınır muhafızları, diplomatik, resmi veya hizmet pasaportu sahiplerini önce ilgili ulusal makamlara danışmadan bir Üye Devletin topraklarına girişini reddedemez. Bu hüküm, DİE’deki bu kişilere giriş yapılması halinde de geçerlidir.

4.4. 4.1 numaralı maddede belirtilen amaçlar için uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan belgeler şunları içerir:

—Birleşmiş Milletler laissez-passer, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Kasım 1947’de New York’ta kabul edilen uzmanlaşmış kuruluşların ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları hakkında Sözleşme ‘ye rapor veren Birleşmiş Milletler personel ve ajanslarına verilen,

— Avrupa Birliği’nin (AB) laissez-passer’ı,
—Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun (Euratom) laissez-passer’ı,
—Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından verilen kimlik kartları,
—Sanat uyarınca verilen belgeler. III madde 2 Kuzey Atlantik Antlaşması’na Taraf Devletler arasında silahlı kuvvetlerinin durumu (askeri kimlik belgesi, bir seyahat emri, seyahat emri veya bireysel veya toplu seyahat emri) ve Barış için Ortaklık kapsamında verilen belgeler arasında yapılan anlaşmalar.

Sınır ötesi çalışanlar

5.1. Sınır ötesi işçileri kontrol etme prosedürleri, özellikle Madde Kontrolünün genel ilkelerine tabidir. 8 ve 14.

5.2. Maddeden istisna yoluyla Aynı sınır geçiş noktasında sık sık sınır geçişi nedeniyle sınır muhafızları tarafından iyi bilinen ve ilk kontrolün SIS’e veya onlara karşı ulusal bir veri tabanına bir giriş göstermediği 8 sınır ötesi çalışan, geçerli bir belgenin bulunduğunu doğrulamak için sadece rastgele kontrollere tabidir sınırı geçmeleri ve giriş şartlarını karşılamaları için yetki vermek. Bu grup insan, zaman zaman, uyarı vermeden ve düzensiz aralıklarla kapsamlı bir kontrole tabi tutulur.

5.3. 5.2 maddesinin hükümleri, düzenli olarak sınırı geçen diğer kişi kategorilerine genişletilebilir.

Küçükler

6.1. Sınır muhafızları, bakımsız veya tek başlarına seyahat etmelerine bakılmaksızın, reşit olmayanlara özel dikkat gösterir. Dış sınırı geçen küçükler, bu Yönetmelikte belirtilen yetişkinlerle aynı giriş ve çıkış kontrollerine tabi olacaktır.

6.2. Küçüklerin bakım altında seyahat etmesi durumunda, sınır muhafızları, reşit olmayanlara eşlik eden kişilerin, özellikle de reşit olmayanlara sadece bir yetişkinin eşlik edip etmediği ve kişinin (kişilerin) yasadışı bir şekilde alındığından şüphelenilmesi için ciddi gerekçeler olup olmadığını kontrol eder. Onlar üzerinde yasal ebeveyn sorumluluğu. İkinci durumda, sınır muhafızı sağlanan bilgilerin tutarsız veya çelişkili olup olmadığını kontrol etmek için daha fazla araştırma yapar.

6.3. Reşit olmayanların yalnız seyahat etmesi durumunda, sınır muhafızları, seyahat belgelerinin ve destekleyici belgelerin ayrıntılı bir kontrolüyle, reşit olmayanların devlet bölgesini, kendilerine bakan kişinin (kişilerin) iradesine karşı terk etmemelerini sağlar.

6.4. Üye Devletler, reşit olmayanlara danışmak için ulusal irtibat noktalarını belirleyecek ve Komisyona bildirecektir. Bu ulusal irtibat noktalarının listesi Komisyon tarafından Üye Devletlere sunulacaktır.

6.5. 6.1, 6.2 ve 6.3 maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi biriyle ilgili şüpheler olması durumunda, sınır muhafızları, reşit olmayanlara danışmak için ulusal irtibat noktaları listesini kullanacaktır.

Kurtarma hizmetleri, polis, itfaiye ve sınır muhafızları

Acil servis üyelerinin, polisin, acil durumlarda görev yapan itfaiyenin ve resmi görevlerinin bir parçası olarak sınırları geçen sınır muhafızlarının giriş ve çıkışlarına ilişkin düzenlemeler ulusal yasalarda belirtilmiştir. Üye Devletler, bu kişi kategorilerine giriş ve çıkış konusunda üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalar yapabilirler. Bu düzenlemeler ve ikili anlaşmalar, Maddeden istisnalar getirebilir 5, 6 ve 8.

Açık deniz tesislerinde çalışanlar

Maddeden istisna yoluyla Üçüncü bir ülkenin topraklarında kalmadan düzenli olarak deniz veya hava yoluyla Üye Devletlerin topraklarına dönen 5 ve 8 çalışan, sistematik kontrole tabi tutulamaz.

Ancak, yapılacak kontrollerin sıklığını belirlemek için, özellikle üçüncü bir ülkenin kıyı şeridinin açık deniz tesislerinin yakınında olması durumunda, yasa dışı göç riskinin değerlendirilmesi dikkate alınacaktır.

Diğer vize işlemleri hakkında bilgi için bu linki,

Schengen vize kuralları hakkında bilgi için bu linki tıklayınız.

Bu yazı ne kadar faydalı oldu?

Derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı 0 / 5. Oy sayısı: 0

Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Featured
Okumaktan yorulduysanız, bizimle iletişime geçin!
Vize danışmanlarımızla görüşün, hizmetlerimiz hakkında bilgi edinin ve başvuru sürecinizi başlatın.
Hızlı İletişim
Vize danışmanlarımızla görüşmek için iletişim bilgilerimiz

Diğer Yazılar

Popüler Yazılar

Google Değerlendirme Notu
4.9
950 yoruma göre
js_loader